Medzinárodná vedecká konferencia v ÚKVS

19.feb 2013

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná 200. výročiu úmrtia Juraja Ribaya sa uskutoční v piatok 22. februára o 9.00 v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Odhalenie pamätnej tabule Jurajovi Ribayovi v Torži (Savino Selo) bude v sobotu 23. februára o 11.00 v Miestnom spoločenstve Savino Selo na Ul. Maršala Tita 40.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs