MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA V GALÉRII NAIVA ART KULT V KOVAČICI

6.dec 2018

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA V GALÉRII NAIVA ART KULT V KOVAČICI

Vianočná pohľadnica je názov výstavy detských výtvarných prác, ktorú včera večer slávnostne sprístupnili v Galérii Naiva Art Kult v Kovačici.

Návštevníkov na vchode do galérie víta aj takáto upútavka

Na 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, svoje výtvarné práce s vianočnou tematikou zaslalo viac ako 2000 detí z 200 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Bulharska a Srbska. Posudzovacia komisia, ktorú tvorili Rastislav Biarinec, Pavol Rusko, Ján Suško posúdili a ocenili 50 najlepších individuálnych výtvarných prác a 4 kolekcie, ktoré su ponuknuté na obdiv milovníkom výtvarného umenia v Bratislave, v Bystre v Poľsku a v Kovačici.

Výstavu v Galérii Naiva Art Kult v Kovačici slávnostne sprístupnila Svetlana Zolňanová v mene NRSNM, ktorá touto príležitosťou odmeneným autorom tejto výtvarnej súťaže udelila príležitostné darčeky. Podľa slov Miroslava Žabenského, riaditeľa Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, poslaním tejto súťaže je konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

Momentka zo slávnostného otvorenia výstavy

Odmeneným autorom, žiakom ZŠ Bratstva a jednoty Miroslavovi Vrškovi (2. miesto v kategórii B2 – do 15 rokov) a Hermíne Naďovej (3. miesto v kategórii B2) z Bieleho Blata, a Karolovi Lukáčovi (3. miesto v kategórii A – materských škôl do 6 rokov) z Kovačice, pán riaditeľ OKS zo Slovenska odovzdal zaslúžené odmeny. Z ocenených  prác sú vytlačené oficiálne pohľadnice a katalóg. K slávnostnému ovzdušiu svojou hrou na husliach a akordeóne prispeli kovačickí hudobníci otec Emil a syn Emil Nemčekovci.

Časť vystavených prác v Galérii Naiva Art Kult

Hostiteľmi pútovnej výstavy Vianočná pohľadnica, ktorá bude sprístupnená na nahliadnutie milovníkom výtvarného umenia v Kovačici do 31. januára 2019, sú Mária Raspirová a Boško Nedeljkov, majitelia Galérie Naiva Art Kult.

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs