Mohli robiť trochu viac

18.apr 2013

Miestny odbor Matice slovenskej v Laliti patrí medzi tie, ktoré majú pekný počet členov, z ktorých sa do práce aktívne zapája iba hŕstka, predovšetkým čelných ľudí. Potvrdilo sa to aj na valnom a volebnom zhromaždení 24. marca v lalitskom Dome kultúry, na ktoré prišlo zo desať percent z celkove 250 lalitských Slovákov, ktorí si riadne platia členské. Poctila ich svojou prítomnosťou aj predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

Katarína Melegová-Melichová, Dr. Ján Varšo a Ján Zorňan-Pekár (zľava) sledujú finálový zápas na 16. Matičnom turnaji v Laliti

Počas uplynulých štyroch rokov lalitský MOMS napriek všetkým ťažkostiam (málo peňazí, nezáujem členstva, miestne nesváry) snažil sa aktívne pracovať a zúčastňovať sa na čím väčšom počte podujatí. Laliťania sú pravidelnými účastníkmi Slovenských národných slávností. Stredobodom ich pozornosti aj v rokoch 2009 – 2012 boli celkové diania na SNS: účasť na Stretnutí študujúcej mládeže, slávnostnom zhromaždení MSS, ako aj na športových podujatiach a iných programoch. Najúspešnejšie je predsa mužstvo športových rybárov, ktoré vždy bolo medzi prvými troma na rybárskej súťaži. Okrem toho matičný futbalový tím z Lalite v Kysáči roku 2009 obsadil tretie miesto.

Na Slávnostiach roku 2009 sa svojimi obrazmi predstavila lalitská rodáčka žijúca v Odžakoch Jarmila Demiterová. O dva roky neskoršie matičnými uznaniami boli odmenené učiteľka Anna Mravíková a dlhoročná kultúrna pracovníčka Mária Tanciková.

V domácom prostredí významná národno-kultúrna udalosť, na ktorej sa spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov podieľal lalitský MOMS, bolo odhalenie pamätnej tabule na rodnom dome prvého akademického maliara z radov vojvodinských Slovákov Karola Miloslava Lehotského (1879 – 1929). Lalitský MOMS v spolupráci s KUS Štefánik a Miestnym spoločenstvom vo februári roku 2010 sa aktívne zapojil do akcie zápisu Slovákov do osobitného voličského zoznamu. Neskoršie vo voľbách Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny mal aj svojho kandidáta, advokáta Jaroslava Tancika. V máji roku 2010 lalitskí matičiari medzi sebou uvítali a uhostili cyklistov zo slovenského CK Tvrdošín – Medvedzie.

Z vlaňajších aktivít chceme spomenúť najmä dve udalosti. Prvá bola 1. apríla 2012, keď v Laliti usporiadali prezentáciu knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorú vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Najúspešnejšie podujatie v uplynulom štvorročnom období lalitský MOMS bezpochyby zorganizoval 21. júla 2012. Bol to 16. Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, na ktorom sa zúčastnilo rekordných 16 mužstiev a 160 futbalistov. Víťaznému mužstvu MOMS Aradáč pohár odovzdal veľvyslanec Dr. Ján Varšo.

Doterajší predseda Ján Zorňan-Pekár zdôraznil dobrú spoluprácu s ústredím MSS. Predsedníčke K. Melegovej-Melichovej sa zavďačil za pomoc a podporu lalitským matičiarom, Združeniu žien Matkino srdce, škole (za knižné dary) počas jej viacerých návštev Lalite. V domácom prostredí MOMS spolupracuje s MS, zborom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, ZŠ Nestora Žučného, ZŽ Matkino srdce, KUS Štefánik… Celkový dojem je, že lalitskí matičiari mohli v uplynulom období urobiť aj trochu viac.

J. Pucovský

 

JAROSLAV MÚDRY PREDSEDA

Za predsedu MOMS Laliť zvolili Jaroslava Múdreho. Podpredsedom je Ján Zorňan-Pekár, tajomníčkou Viera Zorňanová, pokladníčkou Zuzana Múdra. Správnu radu tvoria: Janko Benka ml., Ladislav Tamaši, Štefan Valent, Jaroslav Hrnčiar a Pavel Burčiar. Dozornú radu MOMS Laliť tvoria: Ján Tancik, Ján Bohuš a Jaroslav Párnický.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs