Mojo novinárstvo: Ocenenie pre novinárku RTV Annu Funtíkovú

4.nov 2014

Mojo novinárstvo: Ocenenie pre novinárku RTV Annu Funtíkovú

 

V dňoch 12. až 19. októbra 2014 v Budapešti na kurze tzv. mojo novinárov súťažiaceho rázu  pod názvom Mo Jo Challenge 2014, ktorá je určená pre členov CIRCOM organizácie, novinárka RTV Anna Funtíková získala jednu zo štyroch odmien.

Anna Funtíková (prvá sprava) a ďalší traja ocenení mojo novinári (foto: www.circom-regional.eu)

Anna Funtíková (prvá sprava) a ďalší traja ocenení mojo novinári (foto: www.circom-regional.eu)

Na súťaži sa zúčastnilo 24 novinárov z 12 krajín, pred ktorými bola výzva sfilmovať príbeh v Budapešti, ktorý hodnotili už oceňovaní experti a to v rámci dvoch kategórií – začiatočníckej a pokročilej.

Anna Funtíková v kategórii pokročilých mojo získala tzv. highly commended cenu, čiže hodnotiaca komisia vysoko ocenila Funtíkovej príspevok o budapeštianskych bezdomovcoch.

– Je to bohatá skúsenosť, – hovorí o  mojo kurze Anna Funtíková, ktorá sa pred súťažou v Budapešti podobného kurzu zúčastnila v Dubrovníku, ktorý nemal súťažiaci charakter a na ktorom si Annu všimli ako talentovanú potenciálnu mojo novinárku. – Moja úloha bola vyhladať si tému predtým než som prišla do Budapešti, dohodnúť si spolubesedníkov, nahrať príspevok mobilom a zostrihať. 

Inak, tzv. mobilová žurnalistika je rozvíjajúca sa forma “rozprávania” novinárskeho príbehu prostredníctvom nových médií, v ktorej reportéri používajú prenosné elektronické zariadenia s prístupom k internetu s cieľom zhromažďovať, editovať a rozširovať správy zo svojho prostredia.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs