Z PRODUKČNEJ BURZY: Najväčší dopyt bol po kukurici

5.nov 2014

Z PRODUKČNEJ BURZY: Najväčší dopyt bol po kukurici

Foto: www.seebiz.eu

Foto: www.seebiz.eu

V poslednom októbrovom týždni bol na Produkčnej burze v Novom Sade zaznamenaný minimálny pokles obratu. Tovarový obrat bol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižší o 4,34 %, finančná hodnota obratu bola nižšia o 28,04 %.

Od 27. do 31. 10. 2014 sa obchodovalo s kukuricou, pšenicou a slnečnicovými výliskami. Podobne ako v predchádzajúcom týždni, aj v uvedenom období najväčší dopyt bol po kukurici a predstavoval až 90 % z celkového obratu. Kukurica s vyšším obsahom vlhkosti (do 18,5 %), ktorej v tomto roku máme veľmi veľa, sa predávala po 11,66 din./kg (10,60 din./kg bez DPH). Cena kukurice štandardnej kvality sa pohybovala od 12,90 do 13,20 din./kg (bez DPH). Jej priemerná cena bola 14,39 din./kg (13,08 bez DPH), čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 2,49 % vyššia cena.

O pšenicu v uvedenom období nebol veľký záujem a jej cena sa pohybovala od 19,58 din./kg  – 17,80 bez DPH (na začiatku týždňa) do 19,00 din./kg bez DPH na konci týždňa.

Priemerná cena slnečnicových výliskov bola v uvedenom období 26,27 din./kg (21,89 bez DPH), čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 2,78 % vyššia cena.

Ľubica Sýkorová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs