Viac o prelietaní ako o plánoch

4.nov 2014

Viac o prelietaní ako o plánoch

Novozvolení pokrajinskí tajomníci a podpredseda vlády (foto: vojvodina.gov.rs)

Novozvolení pokrajinskí tajomníci a podpredseda vlády (foto: vojvodina.gov.rs)

ZREKONŠTRUOVANÁ POKRAJINSKÁ VLÁDA

O rekonštrukcii pokrajinskej vlády sa hovorí už niekoľko mesiacov. Takmer ani jedno zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny sa neskončilo bez tejto témy. V pondelok 3. novembra za touto témou vojvodinskí poslanci konečne položili bodku. Aspoň na určitý čas.

Na 36. zasadnutí pokrajinského Zhromaždenia väčšinou hlasov poslanci schválili rekonštrukciu vlády Vojvodiny. Ide o personálne zmeny v Pokrajinskom sekretariáte pre vedu a technologický rozvoj, energetiku a nerastné suroviny, ako aj v Pokrajinskom sekretariáte pre poľnohospodárstvo.

Na návrh predsedu pokrajinskej vlády Bojana Pajtića poslanci pozbavili funkcie doterajšieho pokrajinského tajomníka pre vedu a technologický rozvoj a podpredsedu pokrajinskej vlády Dragoslava Petrovića a za nového tajomníka rezortného sekretariátu bol zvolený Vladimir Pavlov. Na poste pokrajinského tajomníka pre energetiku a nerastné suroviny Natašu Pavićevićovú-Bajićovú, ktorá podala demisiu, vystriedal Nenad Stanković a keď ide o Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo novým tajomníkom sa stal Branislav Bogaroški, doterajší šéf poslaneckého klubu Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny. Novým podpredsedom pokrajinskej vlády sa stal pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, prácu a zamestnávanie Miroslav Vasin.

Predseda vlády Bojan Pajtić povedal, že hlavnými cieľmi zrekonštruovanej vlády bude doriešenie financovania a kompetencií Vojvodiny a zabezpečenie sociálneho štandardu pre občanov pokrajiny. Podľa neho je rekonštrukcia následkom dlhodobého vydierania poslancov DS, s cieľom zabezpečenia parlamentnej väčšiny.

Podľa Igora Mirovića (SNS) vláda Vojvodiny kúpila priazeň niekoľkých poslancov, čo je podľa neho najhanobnejší spôsob rekonštrukcie vlády v politických dejinách pokrajiny. Ako povedal, hlas poslankyne z Hnutia sily Srbska Very Ugričićovej-Ilićovej kúpili zvyšnými peniazmi z Rozvojovej banky a Fondu pre kapitálové vklady Vojvodiny, čím si Demokratická strana zabezpečila väčšinu.
Rekonštrukciu vlády podporili poslanci Demokratickej strany a Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny (LSV), ako aj niekoľko poslancov Sociálno-demokratickej strany Borisa Tadića, ktorých pre podporu rekonštrukcie vylúčili z tejto strany. Napr. novozvolený tajomník Vladimir Pavlov bol na minulých republikových voľbách členom vtedajšej Novej demokratickej strany, terajšej Sociálno-demokratickej strany (SDS), ale je medzičasom vylúčený zo strany, podobne ako aj Miloš Gagić, ktorý bol šéfom poslaneckej skupiny tejto strany v pokrajinskom Zhromaždení, a poslankyňa Ivana Milićová. Udiali sa aj zmeny v zostave Demokratickej strany. Z hnutia Sila Srbska do DS odišla Vera Ugričićová-Ilićová.

Miloš Gagić už nie je členom SDS

Miloš Gagić už nie je členom SDS

Rekonštrukciu nepodporili poslanci SNS, DSS, SPS a strany Treća Srbija, pokým sa koaličný partner Zväz vojvodinských Maďarov nezúčastnil v hlasovaní. Ako povedal predseda pokrajinského Zhromaždenia a líder Zväzu vojvodinských Maďarov István Pásztor, rozhodnutie o rekonštrukcii nie je dobré a nedorieši ani zákon o financovaní a ani zákon o kompetenciách Vojvodiny. „Gratuloval“ predsedovi vlády k „úspešnému chytaniu poslancov“, čo iba rozprúdilo polemiku medzi predsedom Zhromaždenia a predsedom vlády.

Otvorené boli mnohé otázky, kto za koho loboval, či rekonštrukcia má za cieľ zlepšiť budúcnosť občanov Vojvodiny alebo ide len o ochranu vlastných záujmov a kresiel, akú „dobu trvanlivosti“ bude mať zrekonštruovaná vláda a pod. Jedno je isté – neprajná atmosféra medzi poslancami DS, LSV a ZVM, ktorá bola badateľná aj na prechádzajúcich zasadnutiach, na tomto najnovšom kulminovala. Vyhláška predsedu Pásztora, že jeho rozhodnutie určite bude mať následky, podnietila otázku možnej zmeny predsedu Zhromaždenia. Na otázku, či je možný taký scenár, predseda vlády Bojan Pajtić povedal, že o všetkom budú rokovať s poslancami koalície v nadchádzajúcich dňoch. Nevieme, či mal na mysli iba jedného koaličného partnera alebo sú v pokrajine stále tri koaličné strany. Počkáme. Čakali sme dokončenie rozprávky o rekonštrukcii, počkáme aj na toto.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs