NA 24. ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA KOVAČICKEJ OBCE: Lietali (ne)pravdy a polopravdy

28.mar 2019

NA 24. ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA KOVAČICKEJ OBCE: Lietali (ne)pravdy a polopravdy

Výborníci obecného parlamentu v Kovačici na včerajšie zasadnutie prišli so sedemnástimi bodmi rokovacieho programu pod pazuchou.

Na samom začiatku zasadnutia predseda Zhromždenia Zlatko Šimák ( kormidelník lode, ktorú po chvíli opustili opoziční výborníci Demokratickej strany (DS) a opoziční výborníci z Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny (LSV) v čele s Jánom Gagesom, šéfom výborníckej skupiny, na ňu ani nevkročili, lebo deň predtým, podobne ako aj minulý krát, poslali písomné ospravedlnenie s vyhlásením, v ktorom vyjadrili svoju nespokojnosť s prácou väčšinovej koalície v čele so Srbskou pokrokovou stranou (SNS)) doplnil rokovací program novým bodom, cieľom ktorého je ešte raz a podrobne rozobrať závery obecnej rady tíkajúce sa uznesenia o verejno-súkromnom partnerstve pre vykonávanie služieb rekonštrukcie a modernizácie systému verejného uplatňovania opatrení sporenia energie s led technológiou na území Obce Kovačica.

Po tom, čo si za rečnícku tribúnu zastal výborník Miroslav Krišan (DS) a začal pripomienkovať na prvý bod rokovacieho programu, ktorý sa vzťahoval na Štatút obce Kovačica, niekoľkí výborníci opozičnej strany začali schôdzu nahrávať mobilnými telefonami, kvôli čomu ich predseda ZO niekoľkokrát upozorňoval, aby to nerobili. Situáciu upokojil až po tom, keď dvakrát prerušil schôdzu s päťminútovými prestávkami. V pokračovaní zasadnutia výborníci zoskupení okolo koalície pri moci venovali pozornosť aj ďalším otázkam. Bez žiadnej diskusie za alebo proti, schválili uznesenie o angažovaní externého revízora pre revíziu záverečného účtu rozpočtu Obce Kovačica za rok 2018, ako i uznesenie o držaní domácich zvierat na území obce. Potrebnú zelenú dostáli aj rozhodnutia, ktoré sa vzťahovali na kominárske služby a komunálne činnosti, ako i Ročný program ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na území Obce Kovačica za rok 2019. Ďalšie body rokovacieho programu sa vzťahovali na  tohtoročný Plán práce domu kultúry v Kovačici, Idvore, Debeljači, Padine, Crepaji, Uzdine a v Samoši, Červeného kríža Kovačica, ako i na plán a program práce Galérie insitného umenia a Obecnej knižnice Kovačica.

Záverom zasadnutia ZO Kovačica, ktoré trvalo necelú hodinu, výborníci bez diskúsie schválili aj Informáciu o stupni zosúladnenosti plánovaných a realizovaných aktivít z obchodného programu verejných podnikov a iných foriem organizovania, na ktoré sa uplatňuje Zákon o verejných podnikoch a ktorých je zakladateľom Zhromaždenie Obce Kovačica za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs