Bojan Ljubenović v pazovskej knižnici

27.mar 2019

Bojan Ljubenović v pazovskej knižnici

Včera večer v staropazovskej Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića usporiadali ďalší literárny večierok a tentoraz hosťoval Bojan Ljubenović (Belehrad, 1972) srbský satirik, aforistik a detský spisovateľ.

Hoci je právnikom zaoberá sa novinárstvom a písaním. Po zverejnených dielach vo viacerých denných novinách a časopisoch, od roku 2010 pracuje v novinách Večernje novosti ako redaktor strany venovanej humoru. Je redaktorom rubriky Tako Reći Nezvanično – TRN. Je autorom viacerých kníh, aforizmov (aforizmov o deťoch, aforizmov o Belehrade…), satirických poviedok…, za ktoré sa mu dostali početné hodnotné uznania.

Napr Radoje Domanović 2015, odmena Združenia spisovateľov Srbska pre knihu Pisma iz Srbije, o ktorej v úvodnej časti hovoril i na literárnom večierku v Starej Pazove.

Medzi jeho najnovšie odmeny treba zaradiť aj odmenu Interfer 2017, za novinársku reportáž na Internacionálnom festivale, Dositejovo pero, za najlepšiu detskú knihu v roku 2017, Zlatú značku 2018 Kultúrno-osvetového spoločenstva Srbska.

Vo vyše hodinovej družbe s pazovským obecenstvom B. Ljubenović predstavil svoje dva romány Pisma iz Srbije a najnovší Srbijo, Bog ti pomogao, satirický román publikovaný vlani. Podľa jeho slov „oba tieto jeho tituly majú podobnú literárnu cestu a hlavným motívom je dnešné Srbsko, krajina bohatá paradoxmi a výborná inšpirácia pre každého satirika.

V románoch sa prepletajú satira a humor, zlá nálada a radosť, smútok a hrdosť. Čitateľ sa súbežne smeje a plače, niekedy druhým, ale často krát i sám sebe, lebo je súčasťou spoločnosti, v ktorej žije. Predsa, v nich panuje optimizmus a nádej, že môžeme byť lepší než sme, alebo sa nám iba zdá, že sme“.

Na ukážku autor prečítal zopár dlhších úryvkov z románov a často krát obsahom deja vyvolal smiech medzi auditóriom. Program moderovala Nataša Filipová, ktorá prízvukovala, že na poličkách ich knižnice vďaka spolupráci so spisovateľmi v Bratislave, majú aj jeho knihy pre deti preložené do slovenčiny.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs