Zo Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec: vyniesli štatút obce

29.mar 2019

Zo Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec: vyniesli štatút obce

Báčskopetrovský lokálny parlament v stredu mal už druhú schôdzu počas mesiaca marca.

Najdôležitejší bod sa týkal Štatútu obce Báčsky Petrovec. Na zasadnutí začiatkom marca štatút neschválili. Na tomto poslednom 26. zasadnutí po zmenách v texte, ktoré navrhla opozícia a po rýchlom postupe schválilo aj ministerstvo, väčšinou hlasov výborníkov bol nakoniec schválený.

Následne vyniesli Uznesenie o sieti základných škôl a sieti verejných predškolských ustanovizní na území obce B. Petrovec, čo uisťuje, že nasledovných päť rokov školy a škôlky v tejto obci nebudú zatvárať. Potom sa hovorilo o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko na stavebných pozemkoch v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady pre pracovné zóny v Petrovci a v Maglići ako aj Základnej školy v Petrovci.

Uznesenia o tomto boli tiež schválené ako aj tie o verejnej preprave cestujúcich na území obce Petrovec, tiež taxislužby a verejných parkoviskách.

Bez diskusie boli podporené minuloročné správy a plány na tento rok: Slovenského vojvodinského divadla, Knižnice Štefana Homolu, Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec a Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs