Zmena času 2019

30.mar 2019

Zmena času 2019

Aj v tomto roku dôjde k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2.00 hod na 3.00 hod dňa 31. 3. 2019.

O 2.00 dnes v noci ručičky na hodinách treba posunúť o hodinu napred, na 3.00, oznámila Direkcia pre miery a drahocenné kovy.

Letné počítanie času v Európe potrvá do posledného víkendu v októbri, čiže do 27. 10. 2019 keď si hodiny nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod na 2:00 hod.

Letné a zimné počítanie času prvýkrát bolo v roku 1916 v krajinách na severe Európy kvôli šetreniu energie, lebo sa obdobie denného svetla z ranných hodín premiestnilo na večerné.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs