Oslava Dňa školy v Kulpíne venovaná výročiam

30.mar 2019

Oslava Dňa školy v Kulpíne venovaná výročiam

V dňoch 25. – 29. marca Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne príležitostnou náplňou oslávila jubileá – 230. výročie výučby po slovensky a 265. výročie od otvorenia prvej pravoslávnej základnej školy v Kulpíne.

Do osláv Dňa školy – 28. marca, keď je narodený Ján Amos Komenský, podľa ktorého škola dostala meno, a spomenutých jubileí, boli zapojení všetci žiaci a učitelia kulpínskej školy.

Do bohatého spektra programov a aktivít zaradili: súťaž žiakov: Čo vieš o doprave? Potom to bola projektová výučba z Ekologického krúžku, predmetu Svet vôkol nás a Príroda a spoločnosť, pomenovaná Malí skúmatelia.

Streda, tretí deň osláv, bol Dňom materinského jazyka. Venovaný bol jazykom, ktoré sa v kulpínskej škole vyučujú: slovenský, srbský, nemecký a anglický jazyk.

Zaujímavým názorným spôsobom boli spracované: pravopis, gramatika, kultúra a tradícia materinského a cudzieho jazyka.

Žiaci pritom spolu s učiteľmi boli veľmi kreatívni, takže hrali aj divadielka, prezentovali tradície na zaujímavé spôsoby a učili sa správnemu pravopisu a výslovnosti.

Na schody vedúce na horné poschodie nalepili slovká v nesprávnom a správnom znení. Všetko to dotvorili aj tradičnými jedlami a nápojmi krajiny, z ktorej ten jazyk pochádza.

Jeden deň bol zasa venovaný mladým skúmateľom z predmetov chémia, zemepis, matematika-technika, fyzika, informatika a telesná a zdravotná výchova.

Záverečným dňom osláv jubileí školy bol včerajší celý deň. Doobeda bežali športové aktivity: gymnastika, spoločenský tanec, kik box, volejbal a futbal.

V predvečerných hodinách v plnej sieni Domu kultúry v Kulpíne škola usporiadala bohatý kultúrno-umelecký program tematicky zameraný na vojvodinskú žírnu rovinu.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs