Otvorený 25. festival DIDA

30.mar 2019

Otvorený 25. festival DIDA

V Pivnici sa včera začal 25. ročník vyprofilovaného festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov, známy skratkou DIDA. Ako si to také vzácne jubileum vyžaduje, už prvý deň boli okrem súťažného predstavenia sprievodné podujatia, odznela kopa gratulácií a udelené boli pamätné listy.

Z otvorenia výstavy obrazov a fotografií

Najprv bola v modrom salóne otvorená výstava pod názvom 25 blízkych a ďalekých. Autorom a kurátorom výstavy je Dr. Zvonimír Pudelka, ktorý je aj jedných z účastníkov akcie. Ide o prvé zoskupenie výtvarníkov a umelcov z Pivnice, ktorí sa prejavili v rôznych žánroch – od klasických kresieb, cez olejomaľby a grafiky po kombinované techniky a fotografie.

Celý divadelný festival sa nesie v znamení čísla 25, lebo ide o 25. ročník a k tomu i na výstave sa zúčastnilo presne 25 autorov. Každý sa predstavil s jednou, dvomi alebo tromi prácami, teda návštevníkom sa ponúka viac ako 50 diel.

Nositelia pamätných listov

O každom autorovi sa na vernisáži zmienil kurátor výstavy Zvonimír Pudelka. Výtvarný kritik Vladimír Valentík túto jeho snahu nazval husársky kúsok. Pritom navrhol aj v Pivnici založiť združenie výtvarníkov.

Početným návštevníkom sa prihovorili i Kvetoslava Imreková-Šusterová a Vladimír Brňa. Zároveň otvorili aj výstavu plagátov účinkujúcich predstavení, ktorá je nainštalovaná v predsieni pivnickej kinosály, či divadelnej siene.

V pokračovaní včerajšieho festivalového dňa si diváci v sieni pozreli dokumentárny film 25 ďalekých a blízkych. Vznikol v produkcii internetového portálu Storyteller. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť divadelného festivalu DIDA predostreli vo forme vyhlásení či osobných spovedí aktivisti z OD Janka Čemana.

Jubilejný festival otvoril Pavel Surový, podpredseda NRSNM

V ceremoniáli slávnostného otvorenia 25. ročníka divadelného festivalu DIDA podpredseda organizačného výboru Vladimír Brňa zdôraznil, že si zaumienili primerane osláviť toto jubileum. Spomenul, že v ústrednej časti podujatia odznie 17 predstavení, že program doplní 7 sprievodných podujatí. Na znak vďaky za úsilie, obetavosť a podporu v doterajších dejinách podujatia udelili zo 30 pamätných listov jednotlivcom, združeniam a inštitúciám.

Potom v mene patróna festivalu jubilejný ročník otvoril Pavel Surový, podpredseda NRSNM. Zdôraznil pritom, že Národnostná rada bude aj naďalej pomáhať Pivničanom, „aby DIDA žila aj ďalej“.

Domáci herci po predstavení Čo si videl, nevidel si!

Prví divadelné dosky vyskúšali domáci Pivničania. Ide o autorskú hru Čo si videl, nevidel si! autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej. Biografická inscenácia o živote a tvorbe dramatika a spisovateľa Janka Čemana, vlastným menom Michala Kámaňa, vznikla po niekoľkomesačnom výskume v teréne. Členovia OD Janka Čemana ju ladili práve k tomuto jubileu.

DIDA 2019 potrvá do nedele 7. apríla. Prestávkou sú iba pondelok 1. apríla a utorok 2. apríla. Dnes vystúpia Aradáčania a divadelníci z Tisovca (Slovensko), zajtra v autorskom projekte Ján Salčák a Kovačičania (KOKRAM). Zo sprievodných akcií dnes je naplánovaná prezentácia prác majstra fotografie Jozefa Maďara a zajtra knižný večierok Vítanie jari s knihou.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs