V PADINE: Súťaže sa zúčastnili iba štyri recitátorky

1.apr 2019

V PADINE: Súťaže sa zúčastnili iba štyri recitátorky

Na finálovej súťaži v Báčskom Petrovci ženy z Banátu budú prezentovať tri básne a jednu prózu.

Včera v sieni Miestneho spoločenstva Padina sa usporiadala 12. regionálna recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre banátske ženy, ktorej sa zúčastnili iba recitátorky z Padiny. Po úvodnom príhovore Eleny Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine, vystúpili štyri recitátorky, ktoré sledovala a ich prednes hodnotila odborná porota v zostave prof. Zuzana Kotvášová, učiteľka Anna Halajová a autorka týchto riadkov. V rámci mladšej vekovej kategórie 16 až 25 rokov, poéziu predniesla Anastázia Ondríková, ktorá sa predstavila básňami autorov Miroslava Válku a Ivana Krasku. Predstaviteľkami staršej vekovej kategórie v prednese poézie 25 rokov a staršie boli Elenka Ďurišová, ktorá predniesla báseň autora Ladislava Čániho a Anička Strehovská si svoje recitačné vlohy vyskúšala básňou autorky Maši Haľamovej. Na literárnom sviatku Irena Ondríková predniesla prózu autorky Vandy Rozenbergovej v staršej vekovej kategórii. Na finálovú súťaž do Petrovca postúpili dcéra a matka Ondríkove a padinská literátka Strehovská.

Regionálnu recitačnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy z Banátu, ktorú organizovali spoločne Asociácia slovenských spolkov žien a  Spolok žien v Padine, moderovala Anna Slivková.

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs