Na kultúrne podujatia a projekty vo Vojvodine menej peňazí

18.jan 2016

Na kultúrne podujatia a projekty vo Vojvodine menej peňazí

Na spolufinancovanie na základe verejného súbehu programov a projektov v oblasti kultúry rezortnému pokrajinskému sekretariátu bude k dizpozícii iba 42, 7 miliónov dinárov oproti vlaňajším 315 miliónov.

Podobný rez sa predvída aj v oblasti informovania, prinášajú novosadské médiá. Následky drastických finančných obmedzení rýchlo pocítime, a najväčší cech zaplatí súčasná tvorba – literárne, hudobné, scénické a filmové, ako aj početné kultúrne podujatia, ktoré pravdepodobne budú musieť zavrieť svoje brány.

Slaviša Grujić (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Slaviša Grujić (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Okrem početných redukcií, pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić zahlásil, a prináša Dnevnik a portál 021, že k rezu príde aj v podpore programov zachovávania tradičnej podpory súčasnej kultúrnej tvorby menšinových spoločenstiev. Konkrétne, tohto roku rezortný sekretariát na účel podpory uvedených programov vyčlení 2,5 miliónov dinárov oproti vlaňajších 20 miliónov.

Grujić uvádza, že v uvedených podmienkach takmer iste bez finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie zostanú aj opravdivé brandy Vojvodiny, akým je Exit, Sterijino pozorije, Festival profesionálnych divadiel Vojvodiny, Filmový festival na Palići, Zlatá tamburica, Cinema Ciry, Brankovo kolo, Zmajove detské hry…

Keď ide o projekty ochrany kultúrneho dedičstva a podpory zachovávaniu pôvodnej národnej tvorby Srbov v AP Vojvodiny a Srbov v Maďarsku, Chorvátsku a Rumnsku, aj tie sú  ohrozené. – A kde je všetko ostatné: kultúrno-umelecké spolky, ústavy kultúry v slabšie rozvinutých alebo nerozvinutých vojvodinských obciach, malé divadelné skupiny a profesionálne divadlá Slovákov, Rumunov a Rusínov… My sme to všetko držali nad vodou, a teraz mám ozajstný strach, že mnohí z nich potonú, – uzaviera Grujić.

 

Podľa portálu 021: Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs