Odborné prednášky pre poľnohospodárov v Petrovci

18.jan 2016

Odborné prednášky pre poľnohospodárov v Petrovci

Na úvod cyklu zimných prednášok Mr. Janko Pap zhodnotil uplynulý rok

Na úvod cyklu zimných prednášok Mr. Janko Pap (stojí vpredu) zhodnotil uplynulý rok

Už takmer celé štvrťstoročie Klub poľnohospodárov v Báčskom Petrovci pre svojich členov a iných záujemcov sústavne usporadúva odborné prednášky.

Cyklus zimných prednášok pre poľnohospodárov z Petrovca a okolia v tejto zimnej sezóne štartoval v piatok 15. januára.

V rámci neho bude zo 20 prednášok a tie budú pravidelne každú stredu a v piatok od januára do marca.

Prvú úvodnou prednášku mal Mr. Janko Pap z poradenskej služby Poľnohospodárskej stanice Nový Sad. Tento odborník sa zameral na čoraz častejšie sucho v našom podnebí a na jeho následky. Analyzoval aj vlaňajší neskorý zber obilnín, ktorý posunuli neskoré dažde. Dôsledkom sucha boli pri kukurici malé šúľky a málo zaviazaných zŕn i pri ostatných plodinách. K tomu slnko spálilo časti povrchu plodov zeleniny.

V pokračovaní večera inžinier Goran Jurlina hovoril o subvenčných možnostiach a o stimulačných opatreniach v poľnohospodárstve zo strany pokrajinského rozpočtu v aktuálnom roku.

Na záver Josip Bereš a Dušan Gajin, predstavitelia Timac Agro, prítomným opodstatnili vlastnosti a použitie nových hnojív a chemických pomôcok pre výživu rastlín z ponuky tohto podniku.

Okrem prednášok Klub poľnohospodárov v Báčskom Petrovci avizoval aj Pavlovskú poľnohospodársku zábavu na sobotu 23. januára v loveckom dome v Lesíku, kde im do tanca budú hrať bratia Struhárovci a Samuel Kováč. Poľnohospodári pre túto zábavu prichystali aj bohatú tombolu.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs