Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov má už 7 rokov

18.jan 2016

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov má už 7 rokov

Presne pred siedmymi rokmi oficiálne otvorili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, strešnú kultúrnu inštitúciu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Z oficiálneho otvorenia ÚKVS roku 2009 (Foto: ÚKVS)

Z oficiálneho otvorenia ÚKVS roku 2009 (Foto: ÚKVS)

Táto inštitúcia formálne vznikla roku 2008,  keď Zhromaždenie AP Vojvodiny spolu s patričnými národnostnými radami založilo päť ustanovizní kultúry, ktorých zásadným poslaním je chrániť a rozvíjať kultúrnu svojbytnosť Maďarov, Slovákov, Rumunov, Rusínov a Chorvátov žijúcich vo Vojvodine.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v čele donedávnej riaditeľky Miliny Sklabinskej vybudoval pevné základy, na ktorých začiatkom tohto roku v budovaní inštitucionálneho príbytku kultúry slovenského národnostného spoločenstva vo Vojvodine pokračuje nová riaditeľka Anna Chrťanová Leskovac.

Ako vo svojom príspevku napísala prvá riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská, v neľahkej a mravenčej práci jej na pomoci bude predovšetkým pevne postavený a stabilný systém organizácie práce v Ústave, ale aj pracovníci a spolupracovníci, ktorí priložia ruku k ďalšiemu kvalitnému zachovávaniu a zveľaďovaniu kultúry Slovákov vo Vojvodine.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs