Z VÝSTAVY SPOLKU DROBNOCHOVATEĽOV V KOVAČICI

18.jan 2016

Z VÝSTAVY SPOLKU DROBNOCHOVATEĽOV V KOVAČICI

Včera v Kovačici doznela nekaždodenná, nádherná v poradí 49. výstava holubov, králikov a okrasnej hydiny.

Dni víkendu v Kovačici spríjemnila výstava drobných zvierat, holubov a okrasnej hydiny

Dni víkendu v Kovačici spríjemnila výstava drobných zvierat, holubov a okrasnej hydiny

Na výstave, ktorú v sieni kovačického gymnázia usporiadal Spolok drobnochovateľov v Kovačici, bolo ponad 500 exponátov. Najlepším drobnochovateľom posudzovacia komisia, ktorou koordinoval Lazar Stančul z Pančeva, tajomník posudzovacej organizácie Zväzu drobnochovateľov Srbska, udelila športové poháre a diplomy. Podľa rozhodnutia komisie Šampiónom výstavy sa stal holub majiteľa Alina Detešana z Rumunska a holub Predraga Lepića z Čuruga si získal pohár a diplom Špeciálka holubov – bublákov. V klietkach bolo umiestnené niekoľko stovák rôznych druhov holubov. Napr. Špeciálka bublákov obsahovala arabské, franské, nemecké jednovrkočaté, harzburžské, nemecké dvojvrkočaté, bulharské a pod. Titul šampióna špeciálky sa dostal do rúk Kovačičanovi Jánovi Hriešikovi a pestovateľ králikov Daniel Branzei z Rumunska, dopestoval šampióna plemena. Boli tu králiky rôznych plemien: belgický obor, nemecký obor, francúzsky baran, novozélandský biely, kalifornský králik, viedenský modrý, veľká činčila a pod.

Na nádvorí gymnázia bola burza aj takýchto krásnych domácich miláčikov (na snímke Kovačičan Ján Suchánek so svojimi živými exponátmi)

Na nádvorí gymnázia bola burza aj takýchto krásnych domácich miláčikov (na snímke Kovačičan Ján Suchánek so svojimi živými exponátmi)

Janko Petráš z Padiny mal na výstave najkrajšieho holuba plemena Parochniak a najkrajšie živé exponáty banátskej okrasnej hydiny mal Stefan Matović z Kovačice, najmladší člen Spolku drobnochovateľov v Kovačici. Pohár šampióna plemena okrasnej hydiny sa dostal do rúk Goranovi Stankovićovi z Dobrice, zatiaľ čo drobnochovateľ Emil Jonáš z Kovačice získal pohár a titul Šampióna športových holubov.

Odmenení Emil a Andrej Jonášovci vedľa holuba Šampióna športových holubov

Odmenení Emil a Andrej Jonášovci vedľa holuba Šampióna športových holubov

Tradičná výstava, ktorá prilákala milovníkov drobných zvierat, holubov a okrasnej hydiny nie len z Kovačickej obce a jej okolia, ale aj z Mihajlova, Zreňanina, Orlováta, Nového Bečeja, Pančeva, Skorenovca, Alibunára a Karansebeša v Rumunsku, bola usporiadaná v dňoch víkendu 16. a 17. januára a podľa slov Michala Petráša z Padiny, podpredsedu spolku, bola na vysokej úrovni. „Tohto roku bolo menej, ale omnoho kvalitnejších exponátov. Kvantita nebola našim cieľom, skôr sme prihliadali na zvýšenie jej kvality,“ podčiarkol Petráš v rozhovore pre náš týždenník.

 Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs