Na tlačovke predsedníctva MSS

20.dec 2017

Na tlačovke predsedníctva MSS

V mene MSS a predsedníctva prítomných novinárov dnes predpoludním na stretnutí v matičných miestnostiach privítal predseda Ján Brtka. Ihneď na začiatku vysvetlil dôvod stretnutia. Keďže bolo povedané, že práca Matice bude verejná a transparentná, z toho dôvodu sa predsedníctvo rozhodlo na sklonku roka 2017 usporiadať tlačovku pre médiá. Hovorilo sa o práci MSS a jej výsledkoch. Na tlačovke okrem predsedu hovorili podpredseda MSS Janko Havran a podpredseda pre Báčku Vladimír Fekete. Zároveň bola prítomná i novozvolená tajomníčka MSS Kristína Benková.

Správu predsedníctva o práci MSS v tomto kalendárnom roku prečítal predseda Ján Brtka. O voľbách v MSS, ktoré boli koncom apríla povedal, že neboli dobre pripravené a bolo dosť nedorozumení a zvlášť dosť chýb okolo počtu delegátov. Na konštitučnom zasadnutí predsedníctva MSS Branislava Kulíka (Banát) zvolili za zástupcu predsedu, Janka Havrana (Sriem) za podpredsedu MSS, Vladimíra Fekete (Báčka) za člena predsedníctva. Podľa stanov MSS novou členkou predsedníctva sa po Zhromaždení MSS v Hajdušici stala aj novozvolená tajomníčka MSS Kristína Benková.

Predseda hovoril o práci MSS počas roka o dobrej spolupráci s početnými inštitúciami, Veľvyslanectvom SR v Belehrade, pokrajinskými orgánmi, významnými dejateľmi z domova a zo Slovenska. Teraz vedenie MSS pracuje na prinavrátení desať jutár pôdy, ktoré Matica kúpila v Nových Karlovciach a nečinením bývalého vedenia utratila právo na prinavrátenie.

Podpredseda MSS Janko Havran a predseda Osvetovej komisie MSS sa zmienil o organizácii Stretnutia študujúcej mládeže, Stretnutia slovenských učiteľov počas SNS, udeľovaní tašiek a školských potrieb žiakom prvákom slovenských tried u nás vďaka podpore predsedu vlády SR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Doteraz je už z MSS na Úrad zaslané 27 nových projektov, z čoho 10 projektov ústredie Matice vypracovalo pre miestne odbory.

Vladimír Fekete hovoril o tom, že Matica má byť apolitická organizácia a zmienil sa o pôsobení Slovenského domu v Báčskej Palanke.            

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs