Rozpočet väčší o 5 miliárd dinárov

21.dec 2017

Rozpočet väčší o 5 miliárd dinárov

Foto: www.vojvodina.gov.rs

Pred pokrajinskými poslancami je dnes 23 bodov rokovacieho programu, z ktorých je najdôležitejší ten prvý – návrh pokrajinského rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet na nasledujúci rok je navrhnutý na 68,6 miliardy dinárov. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović zdôraznil, že takmer 40 % prostriedkov sú naplánované na ekonomický rozvoj a ako povedal, ani jedna iná oblasť, pre ktoré má pokrajina kompetencie, nie je tým ohrozená.

S touto konštatáciou sa nezhodli predstavitelia opozície, ktorí vytýkali najmä to, že sú zmenšené prostriedky pre poľnohospodárstvo, kultúru, mládež a šport, ochranu životného prostredia atď. Podľa nich je rozpočet väčší z dôvodu, že ide o „prostriedky, ktoré neboli strovené v tomto roku“.

„Za nami je premrhaný rok, a pred nami rok, v ktorom sa nič nezmení, tak píše v návrhu rozpočtu. Štruktúra výdavkovej strany rozpočtu najlepšie ukazuje biednu realitu v pokrajine,“ povedal Ðurađ Jakšić, šéf poslaneckej skupiny Srbskej radikálnej strany.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs