SOĽANY: S chuťou a láskou

20.dec 2017

SOĽANY: S chuťou a láskou

Medzi Slovákov v Chorvátsku, odkedy nežijeme v spoločnom štáte, veru neodchádzame často. Dedina Soľany sa nachádza na juhu Vukovársko-sriemskej župy, v obci Vrbanja. Roku 2001 v nej žilo 1554 obyvateľov (medzi nimi aj 72 Slovákov), ale roku 2011 už len 1245… V utorok 19. decembra žiaci tamojšej Základnej školy Josipa Kozarca predviedli vianočný program. Pripravili ho spolu so svojím učiteľom slovenčiny Vlatkom Miksadom z Iloku. V zasadačke miestneho richtárstva v podkroví budovy, v ktorej sídli aj pošta, si ho pozreli početní rodičia a hostia. 

Účinkujúcich vo vianočnom programe a hostí pozdravila predsedníčka Matice slovenskej Soľany Miluška Beseková. Potom sa už na pódiu, ktorému dominoval vianočný stromček a hŕba balíkov okolo neho, odvíjal program v slovenskom jazyku. Žiaci (presnejšie prevažne žiačky) recitovali, hovorili rečňovanky a pri hudbe profesora Miksada a Marka Rogića si zaspievali priliehavé pesničky „zo všetkých kútov Slovenska“ a za svoje výkony si vyslúžili úprimné potlesky.

Vianočný program už 13-ročný

V úlohe konferanciérov prítomných programom viedla žiačka Katarína Miháľová a profesor Miksad, keďže ďalšia žiačka Mia Janjićová práve bola chorá. Z ich spojovacích výstupov sme sa dozvedeli, že „tradícia organizovania vianočných programov žiakov ZŠ Josipa Kozarca v Soľanoch sa začala v Matici slovenskej Soľany pred trinástimi rokmi.“ Aj prvý program „pozostával z vianočných recitácií a piesní, ktoré sa žiaci naučili na hodinách slovenského jazyka.“ Od samého začiatku Matica slovenská žiakov „za ich vôľu a snahu navštevovať voliteľné hodiny slovenského jazyka, odmieňa primeranými darčekmi.“ Tie sa im dostali po ukončení krátkeho vkusného večierka aj tento raz a potom si, spolu s obecenstvom pomaškrtili na chutných koláčoch a občerstvení.

V rámci programu Miluška Beseková podala krátku správu o tohtoročných matičných aktivitách a plánoch na rok 2018. Vianočný žiacky program kladne ohodnotila Gracijela Stiba, zástupkyňa starostu obce Vrbanja ako i Tomislav Lasić, kňaz katolíckej cirkvi v Soľanoch. Moderátori úvodom programu o. i. povedali: „Keby sme sa pomýlili, prepáčte nám. My sa ešte stále učíme.“ Z tváre miesta môžeme dosvedčiť, že sa žiaci slovenčinu učia s chuťou a láskou. A vedia prečo. O tom, ako i o matičnej činnosti soľanských Slovákov napíšeme viacej v nasledujúcich číslach nášho printového vydania.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs