Najkrajšie spievajú a recitujú po slovensky

30.máj 2013

Slávnostné zasadnutie Správnej rady Miestneho odboru Matice slovenskej v Starej Pazove bolo vo štvrtok 23. mája. Členovia si za prítomnosti početných hostí – predstaviteľov Matice slovenskej v Srbsku, slovenských inštitúcií a ustanovizní, obecných a miestnych štruktúr, tiež delegácie zo Selenče (skadiaľ sa aj nasťahovali prvé rodiny) pripomenuli 243 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy.

Hostia a hostitelia na zasadnutí Správnej rady MOMS Stará Pazova

Hostia a hostitelia na zasadnutí Správnej rady MOMS Stará Pazova

Zasadnutie sa uskutočnilo v miestnostiach Základnej  školy hrdinu Janka Čmelíka. O význame stretnutia hovoril a hostí pozdravil Matej Hadrík, predseda pazovských matičiarov. Potom odznel vydarený program, v ktorom sa zúčastnili žiaci základnej školy. Žiacky chór a orchester a všetci prítomní na slávnostnom zasadnutí najprv zaspievali matičnú hymnu. Žiaci sa v školskej jedálni predstavili hudobnými a speváckymi bodmi, ako i slohovými prácami.

V rámci oslavy Dňa príchodu Slovákov do Starej Pazovy predstavili knihu 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku. O knihe hovorili zostavovateľ Samuel Boldocký a Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, ktorá okrem iného povedala, že vydarený žiacky program bol krásnym svedectvom, že aj po toľkých rokoch žiaci najkrajšie spievajú a recitujú po slovensky. Pri príležitosti tejto minioslavy predsedníčka staropazovským Slovákom popriala, aby sa im darilo aj naďalej, a zároveň pochválila čulú prácu tamojších matičiarov.

A.           Lš.

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs