Najrozospievanejšie klenoty vyrástli v Kovačici

29.okt 2018

Najrozospievanejšie klenoty vyrástli v Kovačici

Včera večer v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici udelili ceny účastníkom 26. vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2018.

Hana Barcová z Kovačice získala 1. cenu za prednes v mladšej vekovej kategórii

Podľa rozhodnutia posudzovacej komisie, 1. cenu za prednes v kategórii nižších ročníkov udelili Kovačičanke Hane Barcovej, ktorá osvojila aj sympatie obecenstva. Druhú cenu získala Katarína Válovcová tiež z Kovačice a treťoumiestneným spevákom sa stal Andrej Pavla zo Selenče.

Mária Magdaléna Torňošová z Kovačice sa stala laureátkou v staršej vekovej kategórii

V kategórii vyšších ročníkov najrozospievanejším klenotom bola Mária Magdaléna Torňošová z Kovačice, 2. cenu získala tiež Kovačičanka – Tina Vesteková, kým na odbornú porotu svojim speváckym talentom príjemne zapôsobil aj Teofil Marček z Padiny a získal 3. miesto.

Najmladšou účastníčkou na festivale bola Daniela Brveniková z Aradáču a obecenstvu sa páčil aj spev Marty Marčekovej z Padiny. Posudzovacia komisia zložená z členiek Ženského spolku v Kovačici hodnotila krásu a kvalitu ľudových krojov. Rozhodla, že v kategórii nižších ročníkov najkrajší chlapčenský kroj mal na sebe oblečený Alexander Asodi z Kysáča, kým v krásnom slovenskom ľudovom kroji vystúpila Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca.

Najmladšou účastníčkou festivalu bola Daniela Brveníková, žiačka II. ročníka ZŠ Bratstvo v Aradáči

V kategórii vyšších ročníkov sa porota rozhodla odmeniť kroje, ktoré nosili Andrea Javorníková zo Selenče a Mário Gligor z Aradáču. Všetkých spevákov, medzi ktorými boli aj Staša Obrenovová a Anastásia Korčoková z Nového Sadu, Maja Durgalová a Jana Cicková z Padiny, Dário Beška a Dária Beracká z Vojlovice, Lea Ušiaková z Báčskeho Petrovca, Stefanija Šterbová z Jánošíka a Lucia Stajićová z Kysáča, sprevádzal jedenásťčlenný slovenský ľudový orchester zložený z hudobníkov z Kovačice, Vojlovice a Hložian.

Festival Rozspievané klenoty 2018 finančne podporila Obec Kovačica, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a početní donátori. Odmenu v podobe cesty a pobytu na tohtoročných vianočných trhoch v Bratislave pre laureátky festivalu zabezpečil Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs