Nitrianski gymnazisti zase na návšteve

29.okt 2018

Nitrianski gymnazisti zase na návšteve

Už aj dve desaťročia existuje vzájomná družba petrovského gymnázia s nitrianskym gymnáziom na Párovskej ulici. Pravidelne sa mnohé generácie žiakov a pedagógov týchto gymnázií navzájom navštevujú a spoznávajú nielen Nitru a Báčsky Petrovec, ale aj okolie a hlavné mestá oboch krajín. K tomu z týchto návštev vzniklo množstvo kamarátstiev, ktoré pretrvávajú dodnes.

Včera poobede na spätnú cestu domov z Petrovca vyrazila ďalšia túra nitrianskych žiakov. Tí k nám pricestovali vo štvrtok 25. októbra.

Tunajší hostitelia im pripravili bohatý zoznamovací program .

V piatok predpoludním 41 žiakov a v ich sprievode aj 6 profesorov zo Slovenska najprv absolvovali ukážkové hodiny na Gymnáziu Jána Kollára a v poobedňajších hodinách aj návštevu Nového SaduPetrovaradínskej pevnosti.

Pri tejto príležitosti si dôkladnejšie obzreli prírodovedné múzeum a historické jadro starého Nového Sadu.

V sobotu následne vyrazili do Belehradu, kde tiež mali celodenný zájazd. Ako nám prezradil Jakub Záň, štvrták z Nitry a nádejný lekár, páčilo sa im obzrieť si Kalemegdan, aj Národné múzeum. Ale aj voľne sa poprechádzať pešou zónou Ulicou Knez Mihajlovou po hlavnom meste Srbska a spoznať lokálne špeciality.

Večerné hodiny petrovskí žiaci, ktorí boli hostiteľmi Nitranov, strávili spoločne s hosťami v nočných vychádzkach do petrovských kaviarní.

Inak kuriozitou je, že sa im nový značkový autobus v sobotu pri návrate z Belehradu pred Petrovcom pokazil. Ale prepravca zo Slovenska do Srbska ihneď zaslal ďalšie dva autobusy.

Včera predobedom jeden už z Petrovca odtiahol ten pokazený späť a druhý autobus poobede prepravil žiakov domov.

Aj tento príklad svedčí o dobrej praxi a o tom ako sa treba postarať o cestujúcich aj za hranicami vlastného štátu.

Spoločná pamiatka z Petrovca pred odchodom Nitranov späť domov

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs