Otvorili vynovenú a dostavanú škôlku v Kulpíne

29.okt 2018

Otvorili vynovenú a dostavanú škôlku v Kulpíne

Riaditeľka PU Včielka Báčsky Petrovec Zuzana Pašićová po úspešne ukončenej rekonštrukcii a dostavbe budovy PU Včielka v Kulpíne na otvorení privítala predsedu Obce Báčsky Petrovec Srđana Simića so spolupracovníkmi. Pri tejto slávnostnej príležitosti, keď škôlka v Kulpíne bola daná do prevádzky, delegácia vedenia obce si za sprievodu riaditeľky obzrela doterajšiu zrekonštruovanú a tiež novodobudovanú časť budovy.

Potom sa prihovorili predseda obce Srđan Simić a riaditeľka škôlky Zuzana Pašićová. Ako podotkol predseda, prostriedky na spomenuté práce poskytla Správa pre kapitálové vklady pokrajinskej vlády a tiež Obec Báčsky Petrovec, čo súhrnne vynášalo okolo 16 miliónov dinárov. Predseda sa poďakoval pokrajinskej vláde za finančnú podporu. V obci, ako povedal, aj naďalej bude dbať na zveľaďovanie objektov predškolskej ustanovizne ako aj všetkých škôl.

Riaditeľka PU Včielka Zuzana Pašićová sa poďakovala predsedovi a vedeniu obce za porozumenie rekonštruovať a dobudovať objekt škôlky v Kulpíne ako aj pokrajinskej vláde, ktorá poskytla prostriedky na tieto účely. Keďže škôlka v Kulpíne začala s prácou na sklonku októbra a nie 1. septembra riaditeľka vyjadrila poďakovanie aj rodičom detí za trpezlivosť. 

Nové priestory

Táto škôlka doteraz zápasila s nedostatkom fyzkultúrnej sály a priestoru pre učebne. Dobudovaním jednej novej učebne je otvorený priestor pre skupinu detí od dvoch do troch rokov a tak je zväčšený počet skupín z troch na štyri. Dve skupiny sú celodenného pobytu, jedna skupina poldenného pobytu a skupina najmladších. Vyučuje sa v slovenčine a v srbčine. Popoludní budú chodiť do škôlky deti poldenného pobytu. Pracovný čas škôlky je od pol šiestej do šestnástej hodiny.

V kulpínskej škôlke je dostavaná jedna nová učebňa, vybudovaná je telocvičňa, ktorú škôlka v Kulpíne doteraz nemala, chodba pre umiestnenie skriniek pre deti, sanitné priestory, osobitný vchod pre kuchyňu so šatníkom a sanitným uzlom ako i osobitná kotolňa pre plynové vykurovanie. Doterajšia časť budovy je tiež zrekonštruovaná.

Po ukončení prác na objekte škôlky zväčšená je jeho kapacita a umožnená lepšia kvalita predškolského vzdelávania v Kulpíne.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs