Najšťastnejší Pazovčania a Kysáčania

7.apr 2015

Najšťastnejší Pazovčania a Kysáčania

Festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici s doteraz najbohatším repertoárom v nedeľu 5. apríla spustil oponu za svojím 21. ročníkom. Diváci si od 27. marca na tomto podujatí mohli pozrieť až 17 predstavení a štyri sprievodné akcie. Podľa konštatácií vo svojej správe členovia posudzovacej komisie (predsedníčka Zuzana Tárnociová, členovia Zuzana Týrová a Vladimír Valentík) sú spokojní s počtom divadelných inscenácii, s kvalitou hereckého prednesu, ale trochu menej s hovorenou spisovnou slovenčinou v niektorých hereckých prednesoch, „čo sa však pri ďalších podaniach môže napraviť“.

Cena Janka Čemana Kysáčanom

Cena Janka Čemana Kysáčanom

Teda na festivale odznelo 17 predstavení, 5 z nich boli mimo konkurencie, a z tých 12 súťažných predstavení 7 inscenácií súťažilo o Cenu za najlepšiu divadelnú inscenáciu, dramatizáciu, Cenu Janka Čemana, o tri herecké ceny a zároveň i Cenu za najlepšie predstavenie (podľa pravidiel  festivalu to boli inscenácie slovenského dolnozemského autora alebo ostatných dolnozemských autorov, ak priamo alebo nepriamo hovoria o živote Slovákov na Dolnej zemi) a iba o Cenu za najlepšie predstavenie, ktoré bude tohtoročný festival DIDA predstavovať na festivale Palárikova Raková v Čadci, na Slovensku, aj ďalších 5 predstavení slovenských autorov.

A tu sú aj výsledky festivalu. V konkurencii dvoch nových divadelných textov: I na U autora Dragana Karlečíka a Zázračná kniha autorky Svetlany Gaškovej, Cenu za nový text udelili Draganovi Karlečíkovi, členovi divadelného súboru KOKRAM z Kovačice. Cenu Janka Čemana udelili predstaveniu Sladká päťdesiatka v podaní divadelníkov KIS Kysáč – Ochotnícke divadlo Kysáč, ktoré režíroval Ján Privizer. Vesna KámaňováJarmila Čobrdová prijali Cenu za dramatizáciu textu Len tak? na motívy knihy Mať pätnásť je také ťažké alebo Striptíz autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej. Podľa tohto textu hrali žiaci ZŠ 15. októbra z Pivnice.

Cena za najúspešnejšie predstavenie Pazovčanom 

Cena za najúspešnejšie predstavenie Pazovčanom

Cenu za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora, ktoré bude predstavovať festival DIDA na festivale Palárikova Raková v Čadci na Slovensku, získalo predstavenie Živý bič autora Mila Urbana, režisérky Aničky Balážovej, ktoré zahrali ochotníci SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy.

Herecké ceny udelili: Jánovi Jambrichovi z Kysáča (za úlohu v predstavení Sladká päťdesiatka), Miroslavovi Sabovi z Kovačice (I na U), Jaroslavovi Čapeľovi z Aradáča (Láska alebo niečo iné) a Anne Zorňanovej z Nového Sadu (Naša).

A keďže na tohtoročnom divadelnom festivale v Pivnici odznelo až 5 detských predstavení, členovia

Z udelenia cien najlepším kolektívom a jednotlivcom 

Z udelenia cien najlepším kolektívom a jednotlivcom

posudzovacej komisie sa rozhodli motivovať týchto budúcich hercov a knižné odmeny, ktoré zabezpečilo Slovenské vydavateľské centrum, udelili najvýraznejším hercom z každého detského predstavenia. Sú to: Tiana Čobrdová z Pivnice (v predstavení Len tak?), Ema Francistyová z Kysáča (Zázračná kniha), Vladimír Zima z Kulpína (Soľ nad zlato), Marta Kukučková zo Starej Pazovy (Cesta ku šťastiu) a Gustáv Merník z Pivnice (Pes Jeana Labadieho).

Na počesť odmenených, ale i všetkých divákov po vyhodnotení festivalu v nedeľu večer v pivnickej divadelnej sále vystúpili členovia Divadla VHV, scény pri Dome kultúry 3. októbra v Kovačici, s divadelnou inscenáciou, ktorá zvíťazila na minuloročnom Divadelnom vavríne v Kovačici, Starý frfloš autora Carla Goldoniho a v réžii Jána Makana.

                                                                                                                                                          Anna Francistyová

 (Foto: A. Francistyová a M. Necpálová)

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs