Pekný umelecký zážitok

6.apr 2015

Pekný umelecký zážitok

V nedeľu 29. marca v Slovenskom dome v Hajdušici, v stánku tamojšieho kultúrno-umeleckého spolku, odznela regionálna súťaž žien v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú organizuje Asociácia slovenských spolkov žien. Zúčastnilo sa jej 12 žien z Kovačice, Padiny, Jánošíka a Hajdušice. Pozdravila ich Mariška Spasovská, predsedníčka hajdušického Združenie žien Oko, a podnetnými slovami sa prihovorila Elena Haníková, podpredsedníčka ASSŽ. Vystali účastníčky z Aradáča, Vojlovice a Bieleho Blata.

Súťažiace, členky posudzovacej komisie a predstaviteľky spolkov žien

Súťažiace, členky posudzovacej komisie a predstaviteľky spolkov žien

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách a výkon sledovala posudzovacia komisia v zložení: odborná učiteľka triednej výučby na dôchodku Katarína Stanová z Kovačice a profesorky triednej výučby Milka Petrovičová z Padiny a Tatiana Némethová z Hajdušice. V prednese prózy v mladšej kategórii boli iba dve kandidátky: Danica Vŕbová z Hajdušice a Iveta Galasová z Padiny. Na finálovú súťaž postúpila I. Galasová. V mladšej kategórii v prednese poézie Alexandra Čížiková nemala konkurenciu, avšak podľa mienky poroty si zaslúžila vystúpiť do finále. Konkurencia bola omnoho silnejšia v staršej vekovej kategórii. V prednese prózy súťažili Anna Marušníková z Padiny, Anna Urbanová z Jánošíka a Zuzana Valentová, Eva Pavićevićová a Zuzana Čížiková z Kovačice. Porota za najlepší vyhlásila prednes A. Urbanovej z Jánošíka. V prednese poézie spomedzi 4 účastníčok – Eleny Ďurišovej, Kataríny Petrášovej a Márie Galasovej z Padiny, ako aj Anny Brtkovej z Kovačice, do finálovej súťaže postúpila K. Petrášová.

V revuálnej časti zarecitovali žiačky hajdušickej Základnej školy Jovana Jovanovića-Zmaja: Tamara Bačiková, Ivana Oravcová, Aňa Zlatkovićová a Anastázia Dodićová, ktorá zahrala aj na husliach. Nálada stúpla, keď mladý spevák Vladimír Hraško zaspieval slovenské ľudové piesne, v čom sa mu pripojili tak účastníčky, ako aj obecenstvo.

Tento vydarený večierok spoločnými silami zorganizovali Združenie žien Oko, Miestny odbor Matice slovenskej a Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo v Hajdušici. Moderovala Kristína Marková.

                                                                                                                                     Vladimír Hudec

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs