Napĺňať odkaz predkov

12.dec 2014

Napĺňať odkaz predkov

Z predvianočného štvrtkového podvečera

Z predvianočného štvrtkového podvečera

Z TRADIČNÉHO PREDVIANOČNÉHO STRETNUTIA S KRAJANMI NA VEĽVYSLANECTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BELEHRADE

Pekná, svojrázna a na nezaplatenie bodka takmer na záver roka. Chvíle potešenia a radosti v očakávaní nadchádzajúcich sviatkov, najmä Vianoc. Spôsobili ich už tradičné predvianočné stretnutie veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Dr. Jána Varša, jeho manželky Dr. Viery Varšovej a pracovníkov veľvyslanectva s početnými zástupcami slovenskej komunity: novozvolenými členmi NRSNM, predstaviteľmi Matice slovenskej v Srbsku, našej cirkvi, lokálnych samospráv, inštitúcií a organizácií… Prebiehalo 4. decembra v miestnostiach slovenského Zastupiteľského úradu v Novom Belehrade.

Úprimný, zo srdca hovorený prejav k početným účastníkom predvianočnej recepcie veľvyslanec Varšo tematicky rozčlenil na štyri bloky. V prvom sa sústredil na celý rad jubileí, významne ovplyvňujúcich nielen dejiny, vývoj a perspektívy Slovenska, ale aj naše vzájomné vzťahy: od stého výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, na konci ktorej vznikla Československá republika, cez 70. výročie Slovenského národného povstania, po 17. november 1989, keď sa český a slovenský ľud postavili proti totalitnému režimu v prospech pluralistickej demokracie, slobody, reforiem. Úsilie nebolo márne: pätnásť rokov po zamatovej revolúcii, 1. mája 2004 sa Slovensko stalo členom Európskej únie a NATO, v roku 2009 aj eurozóny.

A čo iné kvitovať o vzájomných vzťahoch Bratislavy a Belehradu než to, že sú históriou overené a preverené, priateľské a nadštandardné, bez otvorených otázok, no poznačené i potrebou dostať ich hospodársky segment na úroveň veľkého politického potenciálu. Azda najnázornejším dokladom ich kvality sú pravidelné medzištátne stretnutia a návštevy na najvyššej vládnej, ministerskej a iných úrovniach: v januári u nás pobudol premiér Robert Fico, v máji podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, na sklonku októbra Bratislavu navštívil náš podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Ivica Dačić, v prvý decembrový deň na zasadaní Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu dvoch krajín v krásavici na Dunaji pobudla podpredsedníčka vlády a ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovićová…

Významný prínos k uvedeným vzťahom poskytuje aj naša komunita, obývajúca vojvodinské priestory približne dvestosedemdesiat rokov. Dr. Varšo jej predstaviteľom, v prvom rade pilierom, ako sú škola, Matica, cirkev, Národnostná rada, tiež všetkým iným, ktorí akýmkoľvek spôsobom nezištne pôsobia v záujme a v prospech slovenskosti  ďakoval za takúto prácu a aktivity. Následne prečítal blahoprajný list zaslaný podpredsedom vlády Slovenska Miroslavom Lajčákom opätovne zvolenej predsedníčke Národnostnej rady Anne Tomanovej-Makanovej, ako i novozvoleným členom rady.

Týmto uzavrel tretí blok, po ktorom nasledoval ten štvrtý: bohatá a pestrá ponuka slovenských jedál a slovenských nápojov. Sprevádzaná úprimným želaním hostiteľov, aby sa nám všetkým splnilo to, čo si prajeme, a čo očakávame. A keďže je na našich pleciach napĺňanie odkazu predkov, Dr. Varšo nám na záver príhovoru poprial, aby sme s ním naďalej spoločne napredovali, v pozitívnom a konštruktívnom zmysle ho rozvíjali.

Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs