Koncert duchovnej hudby v Selenči

16.dec 2014

V nedeľu 21. decembra o 17. hodine v sieni Domu kultúry bude tradičný vianočný ekumenický koncert duchovnej hudby Pánovi spievame spolu. Na koncerte, ktorého organizátormi sú Komorný zbor Zvony a orchester Zvonivá cimbalovka, okrem domácich speváckych zborov a orchestrov vystúpia hostia z Nového Sadu, Šídu, Vajsky a Báča.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs