Potrvá to roky

16.dec 2014

Potrvá to roky

51hlavsovaivJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IVANA HLAVSOVÁ, VEĽVYSLANKYŇA ČESKEJ REPUBLIKY V SRBSKU

– Čo by ste Srbsku odporúčali ohľadom skúseností v oblasti spoločnej bezpečnostnej politiky Európskej únie?

– Môžem hovoriť o tom, čo sme získali na základe vlastných skúseností a vzťahuje sa na Kapitolu 31, teda na spoločnú zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku Európskej únie. Je to vlastne najviac o procese, ktorý je dlhodobý. Je to aj o spolupráci, ktorá je na medzivládnej úrovni. Tam sa rozhoduje konsenzom, čo znamená, že ho musíme spolu hľadať. Lebo nám to poskytuje možnosť zúčastniť sa v debatách na témy, ktoré trebárs nie sú naše vlastné priority. Viem, že u nás ten proces trval celé roky, kým sme sa tú koordináciu dobre naučili. Vedomá som si tiež, že to i v Srbsku bude trvať celé roky. Aj na nedávnom seminári národných expertov V4 a vedúcich zastupiteľských úradov v Belehrade, zameranom na odovzdávanie uvedených skúseností, som povedala, že sme pripravení pomôcť vám v tejto oblasti, v tejto látke, kdekoľvek to bude potrebné.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs