Ozdobili stromček

16.dec 2014

Ozdobili stromček

Radosť zo zdobenia jedličky bola očividná

Radosť zo zdobenia jedličky bola očividná

PODUJATIE ZDRUŽENIA TERRA A ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KULPÍNE 

Tradičné zdobenie vianočného stromčeka v Kulpíne Mládežnícke združenie Terra usporiadalo v nedeľu 14. decembra v centre osady.

– V tomto roku sme sa rozhodli ozdobiť stromček o niečo skôr ako minulé roky, lebo sme sa chceli pripojiť k akcii Základnej školy Jána Amosa Komenského, ktorá usporadúva tradičný novoročný program. Do aktivity zdobenia stromčeka sme okrem našich volontérov zapojili aj iných občanov a hlavne deti, pre ktoré je to veľká radosť. Vlani sme si vďaka našim štedrým sponzorom zadovážili veľký, päťmetrový umelý stromček a ozdoby, takže tohto roku stačilo iba trochu doplniť ozdoby z prostriedkov, ktoré dostávame z obecnej úrovne na riadnu činnosť. Súbežne so zdobením stromčeka sme zorganizovali ešte jednu vedľajšiu aktivitu. Zadovážili sme lampióny, na ktoré každý občan, či už malý alebo veľký, mohol napísať, čo si praje do nového roku 2015, – vysvetlila novozvolená predsedníčka Terry Jasmina Kuštrová.

Vianočnou a novoročnou náladou deti ovplyvnili aj dospelých

Vianočnou a novoročnou náladou deti ovplyvnili aj dospelých

Po skrášlení stromčeka rôznofarebnými ozdobami prítomní sa presunuli do vestibulu kulpínskej školy, kde odznel hodinový pestrý novoročný program. Pripravili ho žiaci spolu s učiteľmi, a tak potešili početné obecenstvo. Šantivé deti spievali, tancovali, koledovali, hrali na hudobných nástrojoch, recitovali, hrali divadielka. Svojou veselosťou a hravosťou vítali nadchádzajúce sviatky a dobrú náladu preniesli aj na dospelých.

Po skončení programu znovu v strede osady mládežníci z Terry na veľkom ozdobenom stromčeku zapojili farebné svetielka. Čerešničkou na torte  bolo vypustenie početných svetelných lampiónov šťastia spolu so želaniami Kulpínčanov do nasledujúceho kalendárneho roku.

Katarína Gažová

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs