Rozvoj nových oblastí rastu

16.dec 2014

Rozvoj nových oblastí rastu

Z otvorenia samitu

Z otvorenia samitu

K BELEHRADSKÉMU STRETNUTIU ČÍNY S ŠESTNÁSTIMI  KRAJINAMI STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY                        

Nové oblasti, stúpajúce možnosti a skvelé perspektívy ďalšej spolupráce. Stručne a koncízne: uplynulé stretnutie šéfov vlád Číny a krajín SVE, Štvrté ekonomicko-obchodné fórum Číny a krajín strednej a východnej Európy s troma panelmi: o obchode, infraštruktúre a hospodárstve a celý rad bilaterálnych a iných stretnutí premiérov, ministrov, členov hospodárskych delegácií, umožnili Belehradu získať 16. a 17. decembra prívlastok európskej ekonomickej, alebo skôr obchodnej metropoly.

Veď sa v stredisku Sava a v Paláci Srbska zoskupili tisíce členov hospodárskych a štátnych delegácií Číny a krajín SVE, aby rozoberali naliehavé témy z oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, turizmu, internetových technológií, prepravy, infraštruktúry. Srbsko sa ako hostiteľ, podľa slov premiéra Aleksandra Vučića, javilo nie ako krajina medzi Východom a Západom, ale ako dejisko ich tvorivých stretov. Už na prvom pondelkovom stretnutí s premiérom Liom Kegiangom premiér Vučić podotkol presvedčenie, že politika, ekonomika a priateľstvo môžu pôsobiť spolu a prispievať k napredovaniu našich krajín a ich národov. Na utorkovom otvorení 3. stretnutia Čína-SVE v Paláci Srbska zase podčiarkol, že ide o historickú návštevu čínskeho premiéra, prvú od roku 1986, ako i to, že je členstvo v Európskej únii našim strategickým cieľom a že sa tým rozumie i väčšia spolupráca so susedmi a inými časťami sveta. „Predovšetkým chceme vytvoriť lepšiu ekonomickú budúcnosť pre našich občanov,“ uviedol.

O nadštandardných slovensko-srbských vzťahoch: premiéri Fico a Vučić

O nadštandardných slovensko-srbských vzťahoch: premiéri Fico a Vučić

Čínsky premiér Li Kegiang pri pondelkovom príchode vyzdvihol, že samit upevní vzťahy Srbska a Číny a zveľadí čínsko-európske vzťahy, aby v utorok kvitoval, že je Čína pripravená vlastnou technológiou a vedomosťami prispieť k rozvoju v krajinách SVE, čo znamená aj otváranie nových pracovných miest a rozvoj infraštruktúry. Za prioritné ciele označil zveľadenie infraštruktúry, zvlášť dopravnej, colné zľavy, nové oblasti spolupráce. Okrem existujúcej, tej sa otvárajú dvere dokorán aj v oblasti  turizmu.

Na vlnách takýchto snáh a úvah slovenský premiér Robert Fico navrhol na samite , aby rok pred nami bol turistickým rokom, čo znamená, že by mal stúpať počet čínskych turistov v Európe a tiež by sa mala zintenzívniť spolupráca medzi európskymi a čínskymi mestami.

Už z údaju, že sa na samite a fóre zúčastnilo viac ako 6500 účastníkov, 402 delegácií, ktorých prácu sledovalo okolo tisíc novinárov, jasné je, že už v blízkej budúcnosti možno očakávať prehĺbenie a rozšírenie súčasných oblastí spolupráce Pekingu so šestnástimi krajinami, ale aj otvorenie viacerých nových. V záujme ich všetkých.

   Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs