Vianočné trhy v Kysáči

17.dec 2014

V sobotu 20. decembra od 10.00 do 18.00 h v letnej sieni KIS Kysáč budú Vianočné trhy, ktoré organizuje Miestne spoločenstvo Kysáč. Od 16.00 do 18.00 h bude príležitostný program, v ktorom budú účinkovať spevokoly a žiaci ZŠ.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs