Bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov

16.dec 2014

V sobotu 20. decembra o 19. hodine v Galérii SND bude 3. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs