Násilie na ženách vo fókuse

4.dec 2018

Násilie na ženách vo fókuse

V rámci svetovej kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách v staropazovskom Dome zdravia v piatok 30. novembra prezentovali služby Strediska pre obete sexuálneho násilia zo Sriemskej Mitrovice.

Uvedená globálna svetová kampaň začína 25. novembra, kedy je Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, ktorý Spojené národy ustanovili v roku 1999. Túto svetovú kampaň uskutočňuje 1700 organizácií vo viac ako sto štátoch na svete, a to od 25. novembra do 10. decembra, kedy je Medzinárodný deň ľudských práv.

Do kampane sa projektom Zastav – ochráň – pomôž v roku 2016  zapojil Sekretariát pre zdravotníctvo AP Vojvodiny v spolupráci so Strediskom pre podporu žien z Kikindy. Projekt trvá do konca tohto roka a má medziiným za cieľ spojiť všetky relevantné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú sexuálnym násilím či násilím v rodine. V rámci projektu v septembri minulého roku bolo založené Stredisko pre obete sexuálneho násilia, ktoré pôsobí pri všeobecnej nemocnici v Sriemskej Mitrovici. Projekt finančne podporil príslušný fond Spojených národov.

Stredisko pre obete sexuálneho násilia v Sriemskej Mitrovici poskytuje služby pomoci a podpory, tak medicínskej a poradenskej, ako aj terapeutickej a edukačnej. Dvere Strediska sú otvorené 24 hodín denne pre všetky ženy, ktoré potrebujú pomoc a podporu. Konečným cieľom je ženám pomôcť a páchateľa potrestať. Prezentujúc služby predstavitelia strediska uviedli, že za 15 mesiacov na území Sriemu bolo deväť prípadov sexuálneho násilia. To, čo je zarážajúce, je fakt, že páchateľmi boli osoby, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s obeťou, alebo rodinní priatelia, ktorí využili situáciu, aby vykonali násilie.

S cieľom zamedziť násilie v rodine potrebné je pôsobiť aj preventívne. Tak sa v Staropazovskej obci od polovice septembra do konca novembra uskutočnilo 10 debát v miestnych spoločenstvách v rámci akcie Mám právo na ochranu. V debatách, ktoré organizovalo Stredisko pre sociálnu prácu, sa zúčastnili psychológovia, sociálni pracovníci, sudcovia, predstavitelia verejnej prokuratúry, polície a médií.

Anna Simonovićová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs