Nástroj znie mocnejšie a krajšie

28.okt 2013

Nástroj znie mocnejšie a krajšie

Krásne slnečné priam jarné počasie v 21. nedeľu po Svätej Trojici perfektne korešpondovalo s dvoma udalosťami v hložianskom evanjelickom a. v. chráme Božom. V rámci predpoludňajších bohoslužieb 20. októbra 2013 posvätili organ, ktorý generálne zrekonštruoval organár zo Slovenska Jozef Galla. Popoludní tamtiež odznel nádherný organový koncert. Slávnostné posvätné ovzdušie úplne vyplnilo vnútro kostola postaveného roku 1796 a posväteného o rok neskoršie, v ktorom roku 1803 pribudol aj prvý organ. Terajší, tretí organ pôvodne postavil roku 1906 Otto Rieger z Budapešti a roku 1934 ho prestaval organár Anton Perina z Prahy. Už dávnejšie hložiansky organ stál v dezolátnom stave, aby mu teraz nový život vdýchol majster organár z Horniakov…

Po posviacke generálne opraveného organu v Hložanoch: organár Jozef Galla (zľava), organista Janko Siroma, bývalý hložiansky farár Samuel Hnilica, biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský, senior báčsky Vladimír Valent a aktuálny hložiansky farár Jaroslav Kopčok

Po posviacke generálne opraveného organu v Hložanoch: organár Jozef Galla (zľava), organista Janko Siroma, bývalý hložiansky farár Samuel Hnilica, biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský, senior báčsky Vladimír Valent a aktuálny hložiansky farár Jaroslav Kopčok

Úvodom slávnostných bohoslužieb zborový farár Jaroslav Kopčok privítal vzácnych hostí: biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuela Vrbovského s manželkou, seniora báčskeho a farára selenčského Vladimíra Valenta s manželkou, bývalého hložianskeho farára Samuela Hnilicu s dcérou Vierkou, predsedu Rady Miestneho spoločenstva Hložany Jána Bohuša s manželkou, ako i predstaviteľov evanjelických cirkevných zborov z Petrovca a Zreňaninu, tiež fílií hložianskeho zboru v Begeči a Čelareve, a potom osobitne aj organára Jozefa Gallu z Dvorov nad Žitavou pri Nových Zámkoch a Janka Siromu, odborníka na organovú hudbu, donedávneho petrovského kantora, ktorý teraz pôsobí ako učiteľ hudby v Bratislave.

Služby Božie sčasti odbavil hložiansky farár Jaroslav Kopčok so svojím predchodcom Samuelom Hnilicom. Kázeň Božieho slova povedal Vladimír Valent, zvoliac si za motto slová Dokonalí buďte, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Na organe hral J. Siroma a jednu skladbu zahral niekdajší hložiansky zborový kantor Karol Bartoš. V posväcujúcom príhovore s modlitbou a požehnaním sa biskup Samuel Vrbovský viedol myšlienkou Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Hovoriac o význame chrámovej hudby okrem iného podotkol:

– Z dejín našej cirkvi nám je známe, že keď naši predkovia  prichádzali zo svojej otčiny, prvé, čo chceli mať, bolo postaviť si chrám Boží, školu, a potom postaviť do chrámu organ. Lebo hudba, organová, chrámová hudba, nemohla chýbať na službách Božích… Hudobníci o hudobných nástrojoch hovoria, že nástroj má dušu. Nástroj, keď sa zladí s dušou a umením umelca, organistu, ktorý na ňom hrá, vie vylúdiť skutočne nádherné melódie, ktoré prinášajú radosť pri speve.

Jozef Galla sa srdečne poďakoval Hložancom za prácu, ktorou ho poctili a ktorú priamo v kostole vykonal od 31. júla do 9. septembra 2013, pričom podstatne dlhšie pracoval doma v dielni. Na širšie súvislosti týkajúce sa generálnej reštaurácie cirkevného nástroja poukázal J. Siroma, ktorý o. i. zdôraznil:

V rámci osobitného koncertu vystúpil aj hložiansky cirkevný spevokol

V rámci osobitného koncertu vystúpil aj hložiansky cirkevný spevokol

– Bol by som veľmi nerád, keby skvost našej cirkvi – poviem vám: máte jeden z najlepších nástrojov, najzvučnejších v našej evanjelickej cirkvi na Dolnej zemi – zapadol prachom a nebol povšimnutý. Preto vás vyzývam, aby ste dovolili využívať váš nástroj naplno, aby ste podporili organizáciu rôznych koncertov a kultúrnych podujatí, ktoré nesmierne do našej cirkvi aj patria.

Zborový farár Jaroslav Kopčok sa poďakoval obom odborníkom za spoluprácu, ako i cirkevnému ev. zboru zo Zreňaninu, ktorý Hložancom daroval jeden register z ich vlastného organu. Poďakoval sa za pomoc petrovskému ev. zboru, tiež hložianskym rodinám a jednotlivcom, ktorí majstrovi boli nápomocní. Ako podotkol, v tomto roku vymenili škridlice na fare z pokrajinských a republikových prostriedkov. Podčiarkol, že rekonštrukciu organu hložiansky zbor finančne zabezpečil sám, keďže na tento účel vyčlenil z vlastného rozpočtu 18 200 eur, prízvukujúc, že by tá suma bola podstatne, aj „o tretinu, o polovicu, možno ešte raz o toľko vyššia, keby Jozef Galla neprihliadol na skutočné možnosti hložianskeho zboru“.

Namiesto nešporných služieb Božích uplynulú nedeľu popoludní sa v hložianskom ev. chráme zrealizoval krásny organový koncert. Na vynovenom nástroji zahrali Jozef Galla a Janko Siroma, tento druhý aj v duete s trubkárom Miroslavom Poničanom z Kysáča. Okrem hložianskeho cirkevného spevokolu vedeného aktuálnym kantorom Rastislavom Dudášom (Spievaj PánoviNič sa neboj), sólovým spevom sa predstavil Ondrej Goda zo Zreňaninu (áriou z Verdiho Nabucca). Melódie J. S. Bacha, Jeremiaha Clarka, Samuela Scheidta, Georga Muffata a Johanna Pachelbela vniesli radosť a povznesenie do sŕdc prítomných milovníkov chrámovej hudby z Hložian a okolia.

Organ, ktorému dušu vdýchol Jozef Galla, znie mocnejšie a krajšie než predtým. Nijako nesmie, ako povedal Janko Siroma, zapadnúť prachom…

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs