NEDEĽA VĎAKYVZDANIA

28.okt 2013

NEDEĽA VĎAKYVZDANIA

???????????????????????????????

NEDEĽA VĎAKYVZDANIA. V nedeľu 20. októbra veriaci evanjelici v Erdevíku, Ľube a Lugu vo svojich chrámoch spevom a modlitbou ďakovali Pánu Bohu za požehnanie, ktoré doprial poliam, záhradám, sadom a lesom. Sviatkom Poďakovania za úrody zeme vyjadrujeme radosť Pánovi za jeho starostlivú ruku, ktorou nám dáva tak telesné, ako aj duchovné dary, povedal vo svojej zvesti slova Božieho Ján Vida, farár v týchto cirkevných zboroch. Oltáre boli ozdobené plodinami zo záhrad a polí a na bohoslužbách v Lugu vystúpili aj deti z Detskej besiedky a pokonfirmačná mládež.

Ján Vida

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs