Zorný uhol: slovensko-srbské vzťahy

25.okt 2013

Zorný uhol: slovensko-srbské vzťahy

Keď sa pozeráme cez ďalekosiahle historické okuliare, pričom vôbec netreba používať lupu, slovensko-srbské alebo srbsko-slovenské vzťahy spravidla boli a dodnes zostali nadštandardné.

V súčasnosti to potvrdzuje najmä politická a iná podpora Slovenskej republiky eurointegrácii našej krajiny. Podpora opodstatnená, aj napriek tomu, že Európska únia v poslednom čase úspešne či menej úspešne čelí problémom, ktoré sa v jednotlivých členských krajinách nahromadili. I keď Európskej únii, ale aj iným, mnohí vytýkajú nejednotnosť v ťažkých situáciách, súdržnosť Srbska a Slovenska v širších diplomatických, spoločenských a ďalších rámcoch a oblastiach môže slúžiť príkladom.

Foto: O. Filip

Foto: O. Filip

Na tradične dobré medzištátne styky dvoch krajín  poukazujú mnohé ich spoločensko-kultúrne aspekty. V uplynulých dňoch spätosť dvoch národov dokladuje aj výstava Slovenského národného múzea pod názvom Konštantín a Metod alebo Bratia, ktorí menili svet, ktorú v Národnej knižnici Srbska v Belehrade 18. októbra otvoril štátny tajomník v Ministerstve kultúry a verejného informovania Dejan Ristić spolu s veľvyslancom SR v Belehrade Jánom Varšom. Fakt, že ide o slovenskú výstavu v Srbsku  oslavujúcu 1150. výročie príchodu veľkých misionárov na územie Veľkej Moravy, ktorých činnosť Slovanom, to znamená aj slovenskému, aj srbskému národu, otvorila bránu civilizovaného sveta, obohatil duchovný priestor vzťahov dvoch bratských národov.

Zo zorného uhla politického azda najlepším dôkazom priateľských vzťahov Belehradu a Bratislavy sú časté bilaterálne stretnutia vysokých slovenských a srbských štátnych, vládnych a pokrajinských činiteľov. Jedným z nich bolo aj stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča s naším ministrom osvety, vedy a technologického rozvoja Tomislavom Jovanovićom, ďalším stretnutie s ministrom športu Vanjom Udovičićom, tretím stretnutie s predsedom vlády Vojvodiny Bojanom Pajtićom a jeho spolupracovníkmi počas nedávnej trojdňovej návštevy našej krajiny… Pri týchto a podobných rokovaniach, perpetuum mobile alebo zvláštnym spojivom spomínaných dvoch národov sme my vojvodinskí Slováci, ktorých takmer žiaden slovenský politik nezaobíde počas úradnej návštevy Srbska. Naopak srbskí politici sa spravidla nezabudnú pochváliť svojimi spoluobčanmi Slovákmi, ktorí sú integrujúcou zložkou spoločnosti ako vždy uvedomelá menšina.

O tom aj vrabce čvirikajú, poviete. My len dodáme, že je dobre, keď je tomu tak. Lebo nadštandardné slovensko-srbské vzťahy nielenže recipročne posunú (niekedy viac, niekedy menej) naše spoločenstvá vpred, či pomôžu nájsť tú správnu cestu k lepšej budúcnosti, ale umožnia lepšie a častejšie zviditeľňovanie spoločenského pôsobenia príslušníkov slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku. Predovšetkým v prospech konkrétnych prostredí a jednotlivcov, čo v konečnom dôsledku prináša a znamená osoh aj pre celú našu krajinu.

 Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs