S nostalgiou si zaspomínali na svoje rodisko

28.okt 2013

S nostalgiou si zaspomínali na svoje rodisko

ÚKVS so svojím knižným dielom Slováci v Srbsku z aspektu kultúry navštívil Nemecko

Kniha Slováci v Srbsku z aspektu kultúry naplno roztočila svoju zahraničnú púť. Po úspešných prezentáciách v našej krajine, ako aj na Slovensku, v Kanade a v Austrálii, ktoré sa konali v minulom roku, tentoraz si svojich čitateľov hľadala medzi Slovákmi žijúcimi v Nemecku. Sú to vlastne naši krajania, ktorí sa v minulom storočí za prácou odsťahovali do Nemecka zo štátov bývalej Juhoslávie a ktorí si založili Slovenský spolok v Gomaringene.

Cieľom spolku je organizovať rôzne aktivity a najmä vytvoriť adekvátne podmienky na stretnutia tamojších Slovákov, ktorí sa budú mocť navzájom kamarátiť a svojim deťom vštepovať lásku k slovenskej kultúre, jazyku a tradíciám. Zakladný kameň Slovenského spolku bol položený 21. mája 1995 pri športovom stredisku v dedinke Horbe v Bádensko-Württembergu. Dnes spolok úspešne pôsobí na čele s predsedom Martinom Válovcom, kovačickým rodákom. K pravidelným akciám spolku patria dve zábavy, ktoré si naši krajania organizujú každoročne v jeseň a na jar. Tieto zábavy spravidla navštívi okolo 200 hostí, medzi nimi aj Srbi, Rusíni, tiež priatelia zo Slovenska, ale aj významní predstavitelia politického a kultúrneho života mesta Gomaringen a okolia.

44GomaringenNa poslednej takej zábave, ktorá sa konala v sobotu 12. októbra 2013, zavítali aj hostky zo Srbska, aby predstavili knihu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ako aj činnosť dvoch ustanovizní vojvodinských Slovákov. Boli to Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, a Katarína Mosnáková, pracovníčka v INDOK oddelení tejto utanovizne. Kniha vzbudila veľký záujem u prítomných, ktorí si listujúc v nej s nostalgiou zaspomínali na svoje rodisko.

Po prezentácii a príhovoroch generálneho konzula Republiky Srbsko v Stuttgarte Božidara Vučurovića a primátora mesta Gomaringen Steffena Hessa nasledovala tanečná zábava pri kovačicko-padinskej hudobnej kapele. Podpredseda spolku Ján Turčan, pôvodom zo Starej Pazovy, pre hostky pripravil aj ďalší program – obhliadku mesta Stuttgart a návštevu svetoznámeho Október-festu.

Stretnutie s významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho a politického života pôsobiacich v Gomaringene, ale aj s členmi Slovenského spolku, bolo veľmi významné a podnetné, najmä keď ide o ďalšie spoločné projekty, rozširovanie a prehlbovanie medzinárodnej spolupráce našej ustanovizne. Úprimne veríme, že na Slovákov žijúcich v Nemecku podobne inšpiratívne zapôsobila kniha Slováci v Srbsku… a že naše prvé stretnutie bude iba dobrým základom pre niektoré nové aktivity, ktorými budeme spoločne chrániť, zachovávať a zveľaďovať slovenskú kultúru.

Katarína Mosnáková

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs