NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

31.okt 2013

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

44urodaKys-zeny

 

44urodaKys-oltar

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY v kysáčskom kostole 27. októbra prebiehali v znamení poďakovania za úrodu. Veriaci ďakovnými a oslavnými piesňami a velebný pán Ondrej Marčok, farár kysáčsky, v modlitbách a v kázni ďakovali za tohtoročnú úrodu zeme, ako aj za duchovné dary a požehnania. V kázni pán farár Marčok pripomenul, že treba rovnakú pozornosť venovať všetkým zložkám života, nielen tej materiálnej, ako i to, že je ešte mnoho neobrobenej pôdy na Božej roli. Pri tejto príležitosti členovia kysáčskeho evanjelického a. v. zboru oltár bohato vyzdobili zeleninou, ovocím, obilím a kvetmi zo svojich záhrad a polí. Nechybovala ani zaváraná zelenina a ovocie a chlieb.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs