Prioritná úprava stredu mesta a parkovísk

31.okt 2013

Prioritná úprava stredu mesta a parkovísk

„Kovačica má registrovaných 5 000 automobilov,“ povedal na zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva Kovačica Ján Puškár, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica.

Na zasadnutí Rady MS v piatok 25. októbra rokovali o tom, ako existujúce parkovacie priestory dodatočne rozšíriť. Najvýhodnejšia na tieto účely sa zdala byť strana s párnymi číslami budov v Ulici maršala Tita. V jej hornej časti je však problém, zvlášť v zimnom období, pretože je tu väčší spád. Práve tam je zatiaľ na neveľkej ploche parkovisko pre gymnázium, továreň na obuv, mäsiarstvo, obchod a obytnú budovu. Východiskom je výstavba nových miest na plató bývalého trhu v Ulici Svetozara Miletića, prípadne za rohom pri druhom paneláku z Ul. Nikolu Teslu. Ďalšie parkoviská by mali vzniknúť aj na priestore od Galérie insitného umenia smerom k Miestnemu spoločenstvu a v tej časti Masarykovej ulice. Dôvodom je aj to, že do osady insity prichádza aj čoraz viac autobusov, ktoré prepravujú školákov na výlet alebo turistov zo zahraničia.

Zo zasadnutia Rady Miestneho spoločenstva Kovačica

Zo zasadnutia Rady Miestneho spoločenstva Kovačica

Aj podľa Miroslava Krišana parkovanie a úprava stredu mesta by mala byť prioritnou úlohou v nasledujúcom roku. Predseda obce informoval členov RMS, že vo všetkých osadách obce včítane Kovačice prevažná časť autobusových zastávok už v roku 2014 dostane nové rúcho. Takisto v nasledujúcom roku v kovačickom parku a jeho okolí inštalujú kamerový systém na bezpečnostné účely.

Martin Zloch, predseda RMS, a Martin Chrťan, tajomník MS, informovali o záverečných prácach prvej časti výstavby kanalizácie. Spomínaní akcentovali aj, že stred mesta budú postupne upravovať, ako sa práce na kanalizácii v Ulici maršala Tita budú končiť. Časť takzvaného širokého chodníka už dostala nový vzhľad, chodník je čerstvo asfaltovaný. Medzi priority na rok 2014 patrí aj vyriešenie problému skládky „za Staviteľom“.

Plánované príjmy na zasadnutí schváleného finančného plánu Miestneho spoločenstva Kovačica na nasledujúci rok zahrnujú šesť miliónov dinárov z rozpočtu Obce Kovačica a päťdesiattisíc dinárov z iných zdrojov. Najväčšie výdavky sú na elektrinu (2,6 mil.), hrubé mzdy (necelých 1,2 mil.), opravy a údržbu (pol milióna dinárov) a monitorovacie služby pri výstavbe kanalizácie (400-tisíc dinárov).

Turistickej organizácii Obce Kovačica Rada MS na neurčitú dobu dala na používanie dve kancelárie na poschodí Miestneho spoločenstva a spoločne s inými spolkami a združeniami i väčšiu a menšiu zasadaciu sieň Miestneho spoločenstva.

Zasadnutie Rady MS prvýkrát prebiehalo v novej a vkusne upravenej menšej zasadačke na prízemí Miestneho spoločenstva, ktorú zdobí väčšia olejomaľba – spoločné dielo padinských insitných umelcov.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs