Nenávratné prostriedky na rozvoj podnikateľstva

4.sep 2015

Nenávratné prostriedky na rozvoj podnikateľstva

 

Zmluvy podpísali 42 podnikatelia

Zmluvy podpísali 42 podnikatelia

V Starej Pazove včera podpísali a odovzdali zmluvy podnikateľom, ktorí splnili podmienky verejného súbehu Obce Stará Pazova – na podporu rozvoja podnikateľstva, mikro a malých právnických osôb na rok 2015.

Tohto roku nenávratné prostriedky v hodnote 50-tisíc dinárov udelili 42 podnikateľom z územia obce. Celková hodnota súbehu vynášala 2,1 milióna  dinárov. V porovnaní s vlaňajším rokom tohto roku sa na súbeh prihlásilo dvojnásobne viac podnikateľov.

Miruška Dolinajová a predseda Obce Stará Pazova

Miruška Dolinajová a predseda Obce Stará Pazova

Zmluvy podpísali podnikateľky, ktoré sa zaoberajú hlavne kaderníctvom a vlastnia salóny krásy, potom poskytovaním krajčírskych služieb a nenávratné prostriedky dostali aj podnikateľky, ktoré majú súkromné stomatologické ordinácie a tie, ktoré sa zaoberajú aj účtovníctvom. Najväčší záujem o prostriedky prejavili podnikatelia zo stavebníckeho úseku, tiež tí, ktorí poskytujú maliarske práce, vlastnia očné optiky atď.

Slávnostného podpisovania a udeľovania zmlúv sa zúčastnili Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, Goran Savić, námestník predsedu obce a vedúci Oddelenia ekonomického rozvoju a strategického marketingu, ktorý bol zároveň i predsedom komisie, a Suzana Ilićová, náčelníčka Oddelenia pre hospodárstvo Obce Stará Pazova.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs