Nových 65 žiakov v škole

4.sep 2015

Nových 65 žiakov v škole

Príhovor riaditeľa školy pred krátkym programom

Príhovor riaditeľa školy pred krátkym programom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA ČAJAKA V BÁČSKOM PETROVCI

Čajakovým kľúčom, ktorým v júni bývalí ôsmaci zamkli brány školy, keď opúšťali školu, v utorok 1. septembra riaditeľ školy Ján Brna prváčikom symbolicky odomkol bránu makety neostyrénovej školy.

Bolo z toho celé divadielko, sympatické vystúpenie a následne aj kratší umelecký program v predvedení starších žiakov školy. Mali z toho dobrý pocit i prítomní rodičia a aj prvákom zostane v peknej spomienke ich prvý deň v novom školskom prostredí.

Triedne učiteľky s úsmevom čakajú na nových prváčikov

Triedne učiteľky s úsmevom čakajú na nových prváčikov

V školskom roku 2015/2016 v prvom ročníku petrovskej Základnej školy Jána Čajaka zase budú pôsobiť štyri triedy – tri s vyučovacím jazykom slovenským a jedna, v ktorej sa bude prednášať po srbsky. V septembri po prvýkrát do školy vstúpilo 65 nových žiakov. Je to o dvoch prvákov viac ako vlani. Po slovensky sa bude vyučovať 55 žiakov a 10 žiakov je zapísaných do srbskej triedy. Riaditeľ školy nám potvrdil, že prváci v srbskej triede nie sú zo slovenských rodín a že sa sem zapísali deti zo zmiešaných manželstiev a deti prisťahovalcov. Triedne učiteľky v prvom ročníku sú: Milina Krajčíková, Anna Lovásová, Vlasta Lomenová v slovenských triedach a Jasna Ožvátová v srbskej triede.

Slávnostné prijatie prvákov a ich zoradenie podľa tried

Slávnostné prijatie prvákov a ich zoradenie podľa tried

Prváčikovia po roztriedení do oddelení, s triednymi učiteľkami a spolu so svojimi rodičmi odišli do učební, kde sa v rámci triednickej hodiny dozvedeli všetko, čo potrebujú k začiatku školenia v základných školách. Aby sa rodičom finančne trochu uľavilo, aj tohto roku Matica slovenská v Srbsku za pomoci úradu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica pre všetkých prváčikov zapísaných do slovenských tried zabezpečila tašky a rôzne iné školské potreby. Prichystané darčeky im triedne učiteľky rozdelili v rámci prvej hodiny.

Jaroslav Čiep 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs