Druhý festivalový deň vyhradený pre Trnavčanov

6.sep 2015

Druhý festivalový deň vyhradený pre Trnavčanov

 

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch – klasický skvost Divadla Jána Palárika v Trnave

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch – klasický skvost Divadla Jána Palárika v Trnave

Včera predpoludním a večer pokračovali jubilejné dvadsiate Petrovské dni divadelné, ktoré potrvajú až do 14. septembra. V druhý festivalový deň v Petrovci hosťovali Trnavčania zo Slovenskej republiky.

Predobedom si na svoje prišli deti pri pozeraní muzikálu Traja tučniaci Ulricha Huba v réžii Juraja Bielika

Včera večer nie tak početné publikum v sieni Slovenského vojvodinského divadla si vychutnalo na slovenskej klasike. Herci Divadla Jána Palárika v Trnave sa publiku predstavili hrou Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch v réžii Jána Sládečeka. Ide o klasickú slovenskú vlasteneckú trojdejstvovú veselohru autora Jána Palárika so zámenami postáv, ktoré sú zdrojom mnohých komických výstupov i dobrodružných ľúbostných avantúr. Napriek zdanlivo neriešiteľným konfliktom spejú všetky vzťahy k zmiereniu a k šťastnému ukončeniu. V predstavení, ktoré trvalo 150 minút, hrali: Edita Borsová, Ján Topľanský, Petra Blesáková, Tibor Vokoun, Tomáš Mosný, Miroslav Beňuš, Mária Jedľovská, Michal Monček, Gregor Hološka a Marián Dusík.

Dnes večer PDD pokračujú prvou reprízou najnovšieho predstavenia v produkcii Slovenského vojvodinského divadla Čaj u pána senátora Ivana Stodolu v réžii Richarda Sanitru.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs