Pavel Pop v sobotu vystavuje v Čurugu

8.sep 2015

Pavel Pop v sobotu vystavuje v Čurugu

Čurug bude v sobotu 12. septembra hostiteľom jedinečnej výstavy pod názvom Európa v mojich myšlienkach, ktorá bude zorganizovaná v galérii akademického maliara Đorđeho Kovačevho. 

Ako hovorí Jovana Kolundžićová, koordinátorka projektu, ktorý vznikol v Nadácii 021, výstava Európa v mojich myšlienkach je koncipovaná ako pilotový projekt jednej širšej predstavy, v ktorom by sa ako výsledok cez diskusie na sympóziu vyčlenili tie hodnoty, ktoré určujú súčasné kulturologické pohyby vo viacnárodnej, multikulltúrnej Vojvodine.
No url attribute defined!

Cieľom projektu je premiestnenie kultúrnych obsahov vysokého umeleckého rozsahu z centra a ich prezentovanie v dedinských, neraz periférnych viacnárodnostných prostrediach vo Vojvodine.

Pavel Pop: Ráno (1985) (Zdroj: www.slovackizavod.org.rs)

Pavel Pop: Ráno (1985) (Zdroj: www.slovackizavod.org.rs)

Pri tejto príležitosti predstavia troch autorov Martu Kis Butterer, Pavla Popa a Đorđeho Kovačeva, ktorí sa podľa svojho postmodernistického prístupu a spôsobu riešení estetických a výtvarníckych problémov zapadajú do konceptu základnej myšlienky projektu.

Pavel Pop, ktorého zaraďujeme medzi významných slovenských akademických maliarov je autor, ktorého postmodernistický prístup k umeniu je viditeľný v priamom využívaniu citátov. Pop využíva diela známych umelcov – Picassa, Daliho, Leonarda a iných ako šablónu pre stvárňovanie nových kompozícií. On šikovne využíva techniku samotných majstrov, čie diela transponuje do úplne nových kompozičných riešení.

Otvorenie výstavy je naplánované na 18,00 hodinu.

(Rádio 021)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs