Dôraz na ekonomickom rozvoji

8.sep 2015

Dôraz na ekonomickom rozvoji

Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková

Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková

VEĽVYSLANKYŇA SR V BELEHRADE DAGMAR REPČEKOVÁ V NRSNM

 

Nová veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčeková navštívila dnes úrad Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prvá návšteva prebiehala za prítomnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej, podpredsedov, členov Výkonnej rady, ako aj predsedov výborov.

Pravdaže, zaujímalo nás, v ktorej oblasti sa veľvyslankyňa v nadchádzajúcom mandátnom období plánuje najviac uplatniť. „Srbsko zaostalo v ekonomickom rozvoji,“ hovorí veľvyslankyňa Repčeková. „Veľmi pomalým tempom rozvíja dialóg s Európskou úniou, hoci sa teraz to zrýchlilo. Ľudia začali odchádzať a teraz sa objavil úplne iný tok migrantov a utečencov, ktorí utekajú pred vojnou na ich teritóriách a všetko to spôsobilo, že treba vytvoriť podmienky pre to, aby ľudia zostávali v krajine, v ktorej sa narodili. Mám ekonomický background a mojou úlohou bude skúsiť sem prilákať slovenské firmy a vytvoriť pracovné príležitosti v Srbsku a predovšetkým tam, kde žije slovenská menšina,“ povedala veľvyslankyňa Repčeková a doložila, že počet investorov, samozrejme, závisí od podmienok a záruk.

„Mali sme dosť veľa pokusov zo strany slovenských firiem vstúpiť v Srbsku aj do procesu privatizácie alebo založiť určité podnikanie, ale žiaľ, musím povedať, že tu vládne taká vysoká miera korupcie a veľa tých pokusov stroskotalo. Avšak, otvorením prístupových kapitol sa ukáže svetu nový signál, že krajina je pripravená prijať hodnoty Európskej únie, čiže väčšie ekonomické hodnoty pre investorov,“ uzavrela.

Pri tejto príležitosti veľvyslankyňa odovzdala knihy pre slovenské základné školy a knižnicu Štefana Homolu v Báčskom Petrovci.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs