Paralely a dátumy

9.sep 2015

Paralely a dátumy

V júni 1972...

V júni 1972…

TRADÍCIA A SÚČASNÁ TVORBA: K HOSŤUJÚCEJ VÝSTAVE Z REPUBLIKY SRBSKEJ V GALÉRII MATICE SRBSKEJ V NOVOM SADE

Z aspektu úradného treba povedať, že sú projekt Dates  a výstava Dates 1, ktorej vernisáž bola v sobotu 5. septembra, prvými konkrétnymi krokmi, ktorými sa začala napĺňať Zmluva o spolupráci Múzea súčasného umenia Republiky Srbskej a novosadskej Galérie Matice srbskej.

37vzlomstrom

Zlomený strom

Za to v prvom rade treba zavďačiť dvom umelcom: Radenkovi Milakovi (Travnik 1980) a Romanovi Uranjekovi (Trbovlje 1961), z ktorých každý, z inakších umeleckých a životných pozícií, uvažuje o komplexnosti priestoru, dejín a času. Milak celý rok 2013, všetky jeho dni (365 Images of Time) maľoval akvarely, sústredený na rozličné historické udalosti tohto, minulého, prípadne iných storočí. Východiskom mu najčastejšie boli dokumentárne fotografie, ako prvý oporný bod pri maľovaní denného monochromatického záznamu ako reálnej objektívnej odpovede na súčasnosť a diania, ktoré poznačili minulosť. Na strane druhej, Uranjek cez svoj umelecký projekt At Least One Cross A Day After 1. 1. 2002  tiež, už celé roky, vytvára osobnú a veľmi subjektívnu zbierku denných záznamov, ktorými dominuje kríž ako motív.

Živel a kruh

Živel a kruh

Dvoch autorov nespojil toľko ani podobný štýl, ani spoločná tematika alebo ikonografia, no čosi oveľa dôležitejšie. Ide o spoločný teoretický a praktický horizont, v ktorom pôsobia, čo už možno zaradiť do sféry estetiky relácií. A preto vlastným projektom naznačujú, že umelecká činnosť nie je nemennou podstatou, ale hrou, ktorej forma, spôsob existencie a funkcia sa menia závisle od epochy a konkrétnych spoločenských pomerov. Práce dvoch umelcov, ktoré vznikli svojráznym tvorivým dialógom medzi nimi, pôsobia viacerými vrstvami. Treba ich chápať ako nevšednú snahu všimnúť si uplynulý či dnešný priestor a čas cez dve rozličné perspektívy, ktorej nadstavbou je ich spoločenský komentár. Dátumy sú rôzne, paralely možné…                                                          

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs