Mosty spolupráce

9.sep 2015

Mosty spolupráce

Príchod

Príchod

VEĽVYSLANKYŇA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SRBSKU ING. DAGMAR REPČEKOVÁ ODOVZDALA POVEROVACIE LISTINY PREZIDENTOVI TOMISLAVOVI NIKOLIĆOVI

Ďalšie okienko v mozaike slovensko-srbskej spolupráce.

 

Nová veľvyslankyňa SR v Srbsku Dagmar Repčeková počas prejavu

Nová veľvyslankyňa SR v Srbsku Dagmar Repčeková počas prejavu

– Je mi veľkou cťou a osobným potešením, že aj z tohto miesta môžem potvrdiť dlhodobé partnerstvo a mimoriadne priateľstvo slovenského a srbského národa. Predovšetkým kvôli tomu, že Slovenská republika vždy podporovala záujmy Srbska: v obrane jeho štátnej integrity, v medzinárodných organizáciách, v napĺňaní euroatlantických ambícií Srbska. Srbsko môže počítať s plnou podporou Slovenska ohľadom urýchlenia otvorenia prvých kapitol s Európskou úniou a ochotní sme vám naďalej pomáhať pri uplatnení ťažkých úloh v prístupovom procese – uvedené slová novej mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Ing. Dagmar Repčekovej predchádzali odovzdaniu poverovacích listín prezidentovi Tomislavovi Nikolićovi, ktoré sa dnes konalo v Paláci Srbska v Novom Belehrade.

Odovzdanie poverovacích listín

Odovzdanie poverovacích listín

Po ich prijatí, prezident Nikolić zdôraznil, že sú tradičné blízke a priateľské vzťahy Republiky Srbska a Slovenskej republiky založené na vzájomnom rešpekte a pestovaní spoločných hodnôt a na stáročných historických a kultúrnych stykoch medzi našimi dvoma národmi. Uviedol, že si veľmi vážime porozumenie a aktívnu a kontinuovanú podporu Slovenska úsiliu, ktoré Srbsko podniká na ceste eurointegrácie, ktorá nám je hlavnou zahraničnopolitickou prioritou, ako aj to, že si Srbsko praje  zveľaďovať so Slovenskom všestrannú spoluprácu, zvlášť v oblasti ekonomiky.

                                                                                      Oto Filip 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs