Rozsypaná škatuľka ceruziek

9.sep 2015

Rozsypaná škatuľka ceruziek

Jarmila Buchová, šéfredaktorka Ceruziek vo svete

Jarmila Buchová, šéfredaktorka Ceruziek vo svete

ON-LINE ČASOPIS KRAJANSKÝCH DETÍ

Byť školákom vo svete nie je žiadna maličkosť. Ale ak vám už ako malému dajú šancu prispieť svojou kresbou alebo textom do časopisu, zarobili ste si na dobrý chlebík.

Takúto príležitosť pre slovenských krajanských školákov zo všetkých kútov sveta prináša časopis Ceruzky vo svete. Vydávajú ho učitelia slovenčiny pôsobiaci v rôznych štátoch. Je spoločným výtvorom malých i veľkých záujemcov o náš materinský jazyk.

Šéfredaktorka on-line časopisu Ceruzky vo svete Jarmila Buchová pôsobí ako učiteľka na strednej škole v Nemecku a popritom učí deti vo voľnom čase slovenčinu. Redaktorská a šéfredaktorská práca je pre ňu nová, ale jej nadšenie otvára dvere do časopisu všetkým prispievateľom.

Časopis je určený pre deti od 5 do 12 rokov. Zaoberá sa vzdelávaním detí 1. stupňa a predškolského veku. Tematicky je rozdelený do dvoch častí. Jedna časť sa výsostne venuje spoločenskému životu detí. „Približujeme akcie, ktoré deti robia – vianočné večierky, besedy, divadielka − pri rôznych príležitostiach ako sú deň detí, deň matiek,“ hovorí šéfredaktorka a dodáva: „Máme aj súťaž detských básničiek a kresieb.“

Obálka formátu PDF

Obálka formátu PDF

Knižka Anežka vedie v druhej časti psychologickú poradňu. Radí deťom žijúcim v zahraničí pri rôznych bežných problémoch. Treba sa predsa vyrovnávať s tým, že sa nemôžete stretávať so starými rodičmi a oslavovať narodeniny, ale neraz aj s tým, že rodičia neovládajú dobre slovenčinu. Špeciálnou kapitolou sú dve bábky v slovenských krojoch, ktoré cestujú po svete. Navštevujú jednotlivé slovenské vzdelávacie centrá a deti im vždy niečo ukážu.

Ceruzky vo svete prvý raz vyšli v januári 2015 a už sa pripravuje 4. číslo. Na internete sú dostupné vo formáte PDF všetky doterajšie vydania. To posledné je rozpísané na 77 stranách. V najbližšom čísle, ktoré by sa v internetovom svete malo zjaviť v jeseni, sa iste dozviete o mnohých prázdninových zážitkoch detí. Dominantnými témami budú živly − oheň a voda. Rozprávať sa má aj o Ľudovítovi Štúrovi a spolu s cestovateľmi Ceruzky vo svete navštívia aj Liptovský Ján, kde boli krajanské deti v letnom tábore. S časopisom môžu pracovať tiež učitelia, rodičia a všetci ostatní, ktorým záleží na rozvoji osobnosti slovenských detí vo svete.

Monika Necpálová

M. NECPÁLOVÁ
M. NECPÁLOVÁ

MONIKA NECPÁLOVÁ (1985) S redakciou týždenníka Hlas ľudu spolupracuje teraz druhý rok. Ako novinárka pochádzajúca zo stredného Slovenska prispievala niekoľko rokov do periodík na Slovensku, podieľala sa na činnosti viacerých novinových portálov a neskôr pôsobila tri roky v Prahe v krajanskej redakcii magazínu Slovenské dotyky. Blízka jej je krajanská problematika; siaha predovšetkým po analytických a beletristických žánroch, v časopise Zorničke svoju tvorbu zameriava na deti. Venuje sa kultúre, dôraz kladie na človeka a so záľubou píše i dokumentárne reportáže. Kontakt: necpalova@hl.rs