Cantica Collegium Musicum z Martina

9.sep 2015

Cantica Collegium Musicum z Martina

 

Z koncertu martinského zboru v petrovskom kostole

Z koncertu martinského zboru v petrovskom kostole

Zbor Cantica Collegium Musicum bol založený vo februári 1991 a tvorivo nadväzuje na bohatú hudobnú a umeleckú tradíciu mesta Martin. Ide o komorný spevácky zbor martinských madrigalistov. Teleso v súčasnosti má 30 členov a vo svojom repertoári sakrálne a duchovné piesne, tiež súčasnú tvorbu.

Docent Štefan Sedlický

Docent Štefan Sedlický

Zbor pomerne často účinkuje na koncertoch, festivaloch a omšiach. Zbor Cantica Collegium Musicum vydal dve profilové CD a zožal viacero úspechov. Prvým bolo prvenstvo v celoštátnej súťaži vo Vranove nad Topľou v roku 1995 a následne obhajoba titulu v Dunajskej Strede o rok neskôr. V roku 1998 získal v Banskej Bystrici ohodnotenie Zlaté pásmo, rok 2001 priniesol Cantice 2. miesto v medzinárodnej súťaži komorných zborov v Jihlave, roku 2008 získal zbor hlavnú cenu na Medzinárodnom zborovom festivale hudobného romantizmu vo Vlachovom Březí. Martinský spevácky komorný zmiešaný zbor si do dlhého zoznamu úspechov zapísal zlatú medailu v Thajsku (júl 2010).

Hosťami na tohtoročných Slovenských národných slávnostiach boli práve aj speváci Komorného zmiešaného zboru Cantica Collegium Musicum. Bohatstvo a krásu svojho repertoáru Martinčania predviedli v rámci hodinového koncertu v evanjelickom kostole. Svojím vystúpením tak očarili obecenstvo, že sa im dostalo srdečného potlesku, aký v petrovskom kostole ešte nikto nezožal. Martinský zbor otvoril i matičné slávnostné zhromaždenie.

Na medzinárodnom festivale speváckych zborov v meste Pattaya v Thajsku excelovali Martinčania spomedzi 10 zborov z celého sveta, „porazili“ aj známe zbory z Filipín a Indonézie a na súťaži sa predstavili zmesou viacerých piesní, medzi ktorými bola slovenská ľudová i sakrálna pieseň, ale i írska balada. Martinčania sú hrdí aj na to, že mali možnosť vystupovať pred holandskou kráľovnou a na audiencii u pápeža Benedikta XVI. vo Vatikáne, a svoje mesto reprezentovali i v Nemecku, Česku, Holandsku a Rakúsku.

Cantica Collegium Musicum otvorila aj matičné zhromaždenie

Cantica Collegium Musicum otvorila aj matičné zhromaždenie

Dirigentom zboru a zbormajstrom je od roku 1995 docent Štefan Sedlický. Je to rodák z Martina, ktorý študoval na Konzervatóriu v Žiline a klavírnu hru a zborové dirigovanie na VŠMU. Okrem spomenutého martinského zboru vedie aj iné významné zoskupenia: Žilinský mužský zbor, Akademický spevácky zbor J. Cikkera pri FHV UMB v Banskej Bystrici a od roku 2002 Spevácky zbor slovenských učiteľov. So všetkými zbormi získal rad medzinárodných ocenení a nahral viacero CD, naposledy kompletné zborové dielo Jána Cikkera pri príležitosti storočnice jeho narodenia. Je docentom na Katedre hudby FHV – UMB v Banskej Bystrici v odboroch zborové dirigovanie a hra na klavíri a na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore zborové dirigovanie. Pôsobí ako pedagóg dirigovania aj na Konzervatóriu v Žiline. Štefan Sedlický je pravidelným členom odborných porôt na celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Jaroslav Čiep

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs