Nepovšimnuté udelenie výročných uznaní v oblasti rodovej rovnosti

28.dec 2016

Nepovšimnuté udelenie výročných uznaní v oblasti rodovej rovnosti

dodela-priznanja-za-rr-2V poslaneckom klube pokrajinského zhromaždenia včera udelili výročné uznania v oblasti rodovej rovnosti. V kategórii jednotlivcov uznanie dostala Danica Todorovová a v kategórii organizácií Stredisko pre podporu ženám v Kikinde. Na prvý pohľad sa táto správa zdá ako každá iná, avšak…

O tomto udelení médiá vôbec neinformovali. Ako by aj mohli informovať, keď nedostali žiadne oznámenie o dátume udelenia. Na webovej stránke pokrajinskej vlády a rezortného sekretariátu nebolo žiadne slovko o udelení uznnaí. Ani doposiaľ nie je tam žiadna zmienka, že sa uskutočnilo. Sú tam správy z udelenia cien športovcom, udelenia či podpísania podaktorých zmlúv, ale udelenie cien jednotlivcom a organizáciám, ktorí pracujú na vylepšení postavenia žien a bojujú o práva žien, zostalo nepovšimnuté.

pokrajinsko-priznanja-izgled

V čom je záujme, aby sa o udelení neinformovalo?!

Na otázku redaktora novín Kikindske Željka Bodrožića ako sa cíti, keďže o udalosti neinformovalo žiadne médium, tohtoročná laureátka Danica Todorovová odpovedá:

– Neviem, ktoré sú dôvody neprítomnosti médií na tejto udalosti, ale je to zdrvujúca skutočnosť, ako aj to, že na udelení uznaní boli iba aktivistky a bojovníčky pre ženské  práva. Cítim sa znevážená a rozčarovaná preto, že občiankam a občanom nebola poskytnutá ani základná správa o tejto cene, jedinečnej v našej krajine, o nositeľoch ceny, ale predovšetkým o tom, čo sme robili a čo robíme na poli rodovej rovnosti.

Ignorovanie ceny a tohtoročných nositeliek a ich prínosu k vylepšeniu každodenného života občaniek a občanov je urážajúce a neprípustné práve pre občianky a občanov a týmto spôsobom im je ukrátené aspoň jedno právo – právo na informovanie.

– Bezohľadu na to, že médiá nezaznamenali ani slovko, cena, ale aj všetko to, čo som doposiaľ podnikla na poli rodovej rovnosti ma zaväzuje, aby som pokračovala v úsilí, aby sa vylepšilo postavenie žien – uctievalo právo každej ženy na slobodnú voľbu, vytvárali podmienky na ekonomickú nezávislosť, dôstojnú prácu a rovnaké mzdy, rovnoprávnu účasť v rozhodovaní, sociálne zabezpečenie a starostlivosť o zdravie žien a život bez násilia a diskriminácie, – uvádza v písomnej odpovedi Danica Todorovová.

Zatiaľ nie je známe prečo o tomto udelení nebola informovaná verejnosť. Bezohľadu na to, či o nositeľoch ceny rozhodlo staré alebo nové zloženie vlády, právo na informovanie občanov sa musí dodržiavať. Nakoľko je oblasť rodovej rovnosti (ne)dôležitá, svedčí aj neprítomnosť osôb, ktoré tam mali byť: vysokí predstavitelia vlády, Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť, Výboru pre rodovú rovnosť pokrajinského Zhromaždenia, Ženskej parlamentárnej siete…

Foto: Stredisko pre podporu ženám

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs